Інформація про курс

«Технологічне передбачення»

Технологічне передбачення — найскладніший елемент в процесі розвитку технології. Воно забезпечує внески для формулювання політики і стратегій, які керують розвитком інфраструктури технології. В Україні існує зростаюча потреба в розвитку дистанційної навчальної програми щодо технологічного передбачення як для студентів, так і для тих громадян України, хто підключений (повинен підключиться) до виконання Національної програми щодо технологічного передбачення. Метою цього проекту є створення дистанційної навчальної програми щодо технологічного передбачення, використання можливостей Українського центру дистанційної освіти для того, щоб побудувати і зміцнити можливості для тих українців, які працюють або будуть працювати зі сферою технологічного передбачення.

Курс розроблено на замовлення UNIDO

UNIDO logo

http://www.unido.org

Про авторів

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку

Проект документу

Номер: XP/UKR/03/016 країна Україна

Заголовок: «Створення дистанційної навчальної програми з технологічного передбачення в Українському центрі дистанційної освіти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"»

Запланована дата початку: вересень 2003 року

Запланована тривалість: 2 роки

Місце проекту: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Країна-упорядниця: Україна

Протилежна сторона

країни-упорядниці: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

Виконуюча організація: UNIDO

Реєстраційна карта проекту

№ 1385

Донор

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) через Програму розвитку Організацій Об'єднаних Націй (ПРООН)

Виконавець

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Реципієнт

Міністерство освіти і науки України ЄДРПОУ 00027677,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») ЄДРПОУ 000270921

Бенефіціар

Міністерство освіти і науки України ЄДРПОУ 00027677

Назва проекту

Створення дистанційної навчальної програми з технологічного передбачення в Українському центрі дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Цілі та зміст

Створення дистанційної навчальної програми на базі Українського центра дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Термін виконання

вересень 2003р. — вересень 2005р.

Реєстраційний номер
проекту (програми),
визначений донором
(або номер контракту)

XP/UKR/03/016

Міжнародний договір

Угода між Україною і Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй

Угода між Урядом України та ООН про відкриття Представництва ООН в Україні

Угода між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку про співробітництво в сфері промислового розвитку

Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН

perverse.sex
Hide|Show