Інформація про курс

«Основи інтелектуальної власності»

 

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) пропонує загальний курс «Основи інтелектуальної власності» (DL-101) для використання в режимі дистанційного навчання через Інтернет.

 

Конвенція Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) «Інтелектуальна власність» включає права, які стосуються літературних, художніх і наукових творів, виступів виконавців, фонограм і програм ефірного віщання, винахід у всіх областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування та торговельних назв і позначень, припинення несумлінної конкуренції, і всіх інших прав, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній або художній областях. Матеріали курсу передані Україні Всесвітньою академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВА ВОІВ). Переклад з англійської на українську мову виконаний фахівцями Інституту інтелектуальної власності й права при Державному комітеті з інтелектуальній власності України.

 

Курс побудований по модульному принципі й складається з 11 модулів, кожний з яких присвячений окремій темі в сфері інтелектуальної власності. Інформація представлена як у текстовому варіанті, так і в аудіо-форматі.

 

Закріпленню вивченого матеріалу сприяє система тестів самоперевірки й автоматичного тестування.

 

Успішне виконання слухачем заключного тестування дає йому право на одержання сертифіката УІІТО.

 

У процесі дистанційного навчання слухачеві надається можливість спілкування з консультантом-тьютером курсу в інтерактивному режимі та за допомогою електронного листування.

 

Програма курсу

Назви тем

 • Тема 1. Введення в інтелектуальну власність
 • Тема 2. Авторське право
 • Тема 3. Суміжні права
 • Тема 4. Товарні знаки
 • Тема 5. Географічні вказівки
 • Тема 6. Промисловий зразок
 • Тема 7. Патенти (винаходу)
 • Тема 8. Міжнародні системи реєстрації
 • Тема 9. Несумлінна конкуренція
 • Тема 10. Охорона нових сортів рослин
 • Тема 11. Обговорення й резюме

 

Викладач-консультант

 

Пригода Вікторія Володимирівна

 

negoda@udec.ntu-kpi.kiev.ua

 

 

perverse.sex
Hide|Show