Інформація про курс

«Французька мова. Підготовка до сертифікаційного іспиту DELF-1»

Здійснювалось в рамках спільного проекту Французького Культурного Центру та Українського центру дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Дистанційний курс «Французька мова. Підготовка до сертифікаційного іспиту DELF першого рівня» створений для слухачів, що мають мінімальні базові знання, але бажають їх суттєво розширити.

Курс складається з 12 юнітів. Кожний юніт — з 9 етапів. Крім того, курс містить такі рубрики:

 • - Crammaіre (граматичний матеріал);
 • - Communіcatіon (формули спілкування);
 • - Phonetique (фонетика);
 • - Decouvertes (країнознавча інформація)
 • - Lexіque (лексіка)

Курс супроводжується звуком, малюнками, фото і відео, реалізованими мультимедійними засобами. Такі мультимедійні вставки сприяють розумінню, спонукають до висловлення, допомагають навчатись у живій ігровій формі.

Для досягнення певних результатів у самонавчанні слухачеві необхідно дотримуватись тієї послідовності у вивченні мови, яка встановлена розробниками курсу.

Щоб краще засвоїти зміст юніту, необхідно пройти його декілька разів, виконати всі вправи, звертаючись до допомоги лише після спроби зрозуміти завдання французькою мовою.

Такі заняття дозволять слухачеві використовувати засвоєне на практиці з тією мовною реакцією, що необхідна в повсякденному спілкуванні.

Види діяльності, що пропонуються курсом, відповідають вимогам блоків А1-А4 DELF першого рівня.

Наводимо зміст цього іспиту:

Зміст іспитів

Тривалість

Кофіцієнт

Час на підготовку

A1 Загальне вираження

Усні іспити

 

 

 

1. Письмова відповідь на опитування щодо розуміння, яке складається з коротких за обсягом текстів, що записані на плівку та які повязані з ситуаціями побутового життя.

20 хв.

1

-

2. Бесіда з жюрі на тему з побутового життя кандидата, що може мати форму невимушеної розмови

15 хв.

1

30 хв.

Письмовий іспит

 

 

 

Написання листа другу на визначену ситуацію про недавні події, формулюючи пропозицію чи запрошення

45 хв

1,5

-

A2 Вираження ідей та почуттів

Усний іспит

 

 

 

Представити та захистити точку зору щодо простої ситуації та зробити її короткий огляд співрозмовнику.

15 хв

2

30хв

Письмові іспити

 

 

 

1. Виклад намірів та поглядів, відображених в документі.

30 хв

1

-

2. Вираження відношення чи особистої позиції щодо питань, про які йшла мова в документі письмового іспиту 1

45 хв

1

-

A3 Розуміння та письмове вираження

Усний іспит

 

 

 

Аналіз змісту простого тексту

15 хв

1

30 хв

Письмові іспити

 

 

 

1.Аналіз змісту тексту.

45 хв

1

-

2. Написання листа невимушеного характеру щодо простої ситуації з побутового життя (прохання про надання інформації, лист-вимога, мотиваційний лист)

45 хв

1

-

A4 Практика використання мови

Усний іспит

 

 

 

Відповідь на опитування, що стосується тексту, записаного на плівку

Три вправи:

30 хв приблизно

1

-

 1. Розрізнення елементів, повязаних з вимовою, інтонацією та використанням голоних мовних аспектів.
 2. Розуміння 3 коротких комунікативних ситуацій (співрозмовник, контекст, відносини)
 3. Розуміння аутентичного документу інформативного характеру.

environ

 

 

Письмовий іспит

 

 

 

Мовна практика в письмовій формі (розуміння та вираження)

Чотири вправи:

1 г. 30 хв

1

-

 1. Розуміння та передача інформації одного чи багатьох коротких письмових повідомлень
 2. Написання логічного і звязного тексту за допомогою нотаток.
 3. Написання трьох коротких повідомлень, що відповідають різним комунікативним ситуаціям.
 4. Вправи за вибором:
 • - Відтворити чи скласти короткий документ ;
 • - Переформулювати текст чи висловлювання ;
 • - написати оповідання чи опис за допомогою малюнків, нотаток, ін.

 

 

 

 

Автор

Сергій Опацький

Викладач французької мови Французького Культурного Центру

Посольства Франції в Україні

perverse.sex
Hide|Show