КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 07 липня 2000р. № 293

Київ

Про створення
Українського центру дистанційної освіти

З метою вироблення дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти України відповідно до завдань Національної програми інформатизації та, враховуючи пропозиції Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»,

Н А К А З У Ю:

 1. Створити структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Український центр дистанційної освіти (далі — Центр).
 2. Покласти на Центр виконання таких основних завдань:
 • розробка концепції дистанційної освіти в Україні;
 • розробка проектів нормативно-правової бази функціонування дистанційної освіти;
 • розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти;
 • вироблення механізму використання електронних та телекомунікаційних засобів у реалізації дистанційної освіти;
 • проведення експертної роботи з оцінки організації дистанційної освіти та засобів навчально-методичного забезпечення;
 • координація діяльності вищих навчальних закладів України в напрямку організації та здійснення дистанційної освіти;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за дистанційною формою освіти.
 1. Фінансування Центру здійснювати за рахунок госпрозрахункової та діяльності в рамках. Національної програми інформатизації за окремими завданнями Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України.
 2. Ректору Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Згуровському М.З.:

4.1. Створити належні умови для забезпечення діяльності Центру (надати приміщення, канали зв'язку тощо);

4.2. В місячний термін розробити та подати на затвердження «Положення про Український центр дистанційної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

 1. Науково-методичне забезпечення дистанційної форми освіти, покласти на Міжнародний університет фінансів (за згодою ректора МатвеєваА.О.), що входить до складу навчально-методичного комплексу «Національний технічний університет України «КПГ- Міжнародний університет фінансів».
 2. Департаменту вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.) надати допомогу у визначенні мережі вищих навчальних закладів , які необхідно залучити до участі в експериментальній роботі щодо розгортання і створення системи дистанційної освіти в Україні.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника департаменту вищої освіти Дмитриченка М.Ф.

Міністр
В.Г.Кремень

perverse.sex
Hide|Show