Семінар — тренінг

Націленість занять суто практична, тому навчання здійснюється викладачами та фахівцями-практиками з використанням тренінгових технологій. По закінченні навчання слухачі отримують сертифікат НМК «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

«Інформаційні технології на допомогу перекладачеві»

Професійна діяльність науковця та викладача, в якій би галузі він не працював, неможлива без постійної роботи із зарубіжними джерелами інформації, підготовки власних публікацій чи навчальних матеріалів на іноземних мовах тощо. В наш час добре знання хоча б однієї іноземної мови та володіння навичками письмового перекладу є неодмінними атрибутами науково-педагогічної праці. З огляду на це, Український інститут інформаційних технологій в освіті пропонує програму для науково-педагогічних працівників за темою «Інформаційні технології на допомогу перекладачеві».

Програма побудована таким чином, щоб дати науково-педагогічному працівникові, якому в силу його професійної діяльності доводиться займатися письмовими перекладами, базові знання про можливості сучасних інформаційних технологій, які він може використовувати у перекладацькій роботі, а також практичні навички роботи у найбільш поширених на сьогодні програмних середовищах.

Після вивчення теми «Ефективне використання Інтернет. Ресурси Інтернет для перекладача» слухачі будуть знати основні ресурси Інтернет та можливості їх використання, ризики та небезпеки, пов’язані з всесвітньою мережею, будуть вміти працювати з електронною поштою, пошуковими системами, програмами миттєвого обміну повідомленнями тощо. Будуть розглянуті такі питання, як прийоми ефективного пошуку інформації в Інтернет, професійні сайти, можливості для навчання та підвищення кваліфікації тощо.

В рамках теми «Формати документів» слухачі ознайомляться з основними форматами, в яких найчастіше публікується наукова інформація. Після вивчення цієї теми вони будуть вміти працювати з документами складної структури в середовищах  MS Office (Word, Excel, PowerPoint), будуть знати особливості формату pdf та вміти конвертувати документи з цього формату в текстовий формат за допомогою відповідних програм.

Тема «Засоби автоматизації роботи перекладача» присвячена вивченню таких програмних засобів, як електронні словники, системи на основі накопичувача перекладів (TM — translation memory), системи машинного перекладу. Після вивчення цієї теми слухачі будуть знати принципи їх роботи, можливості і межі їх використання, отримають практичні навички ефективної роботи з програмами WordFast, Trados.

Програма курсу

Пропонуємо курс навчання:

«Програмування на мові С# для початківців»

Курс адресовано слухачам, які хочуть оволодіти програмуванням на професійному рівні та бути конкурентоспроможними фахівцями.

Навчання за курсом дозволить ознайомитись з найважнішими концепціями і особливостями Microsoft.Net та оволодіти знаннями і навичками, які необхідні для промислової розробки програмного забезпечення на C# під Microsoft.Net.

Після успішної здачі випускної роботи слухачі отримують сертифікат НМК «Інститут післядипломної освіти».

Вимоги до рівня підготовки слухача:

- Вміти працювати в операційні системі Windows, вміти працювати з папками і файлами, мати практичні навички роботи з основними додатками Windows;

- Мати бажання стати висококваліфікованим спеціалістом, стати конкурентоспроможним на інформаційному ринку праці.

Програма курсу

 

Теми семінарів та тренінгів

Інформаційно-комунікаційні технології

Менеджмент

Металургія

Теплоенергетика

Біотехнлогія

Хімічні технології

Мовні курси

perverse.sex
Hide|Show