Заявка на навчання
• Персональна
• Від організації
Для вступу на навчання необхідно:
заповнити заявку on-line або очно; укласти договір; оплатити навчання згідно рахунку.
Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.
Координатори навчання:
Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програми підвищення кваліфікації

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) НТУУ «Київський політехнічний інститут» забезпечує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за наступними напрямами:

Назва програми

NEW Інтелектуальна власність: створення, використання, захист

NEW Основи управління інноваційними проектами

Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2013)

Комп’ютерна грамотність викладача. Поглиблений рівень

Загальний курс IT для користувачів

Microsoft Word 2010/13. Поглиблений рівень

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

Основи Excel 2010/13 для викладачів

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4

Створення і використання web - ресурсів навчальної дисципліни

Інформаційні технології для науково-технічного перекладу

Створення цифрового відео для підтримки навчання

Основи комп’ютерної графіки

Комп’ютерне тестування

Управління організацією на основі інформаційних технологій

Основи управління проектами

Управління міжнародними проектами

Цифрова фотографія

Вебінари та Google інструменти для навчальної діяльності

Комерціалізація наукових розробок

Інтернет-маркетинг

Використання цифрових комунікацій в інноваційних проектах

Формування компетентностей та засоби їх вимірювання в умовах компетентнісного навчання в середовищі Moodle 3.1 Competencie

Основи інноваційного підприємництва

Формування компетентності щодо оцінювання якості тестів з вищої математики

Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності (нова)

 

УІІТО організовує і забезпечує виїзне заняття за будь-якою програмою на замовлення навчальних закладів.

Для вступу на навчання необхідно:
    заповнити заявку on-line або очно;
    укласти договір;
    оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Слухачам при реєстрації необхідно мати на руках гарантійний лист або документ про оплату навчання.

З іншими навчальними програмами можна ознайомитися:
  • на сайті http://ipo.kpi.ua
  • в НМК "ІПО" (корпус 1 НТУУ «КПІ», енергокрило, офіс 40, к. 1)

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 204-99-63

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua

perverse.sex
Hide|Show