Вища освіта

Банк Веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ»

НАКАЗ № 4-239 Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»
З метою підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, надання доступу слухачам, студентам, науково-педагогічним та науковим працівникам до веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін НТУУ «КПІ», тобто до електронних інформаційних ресурсів навчального призначення, доступних через Інтернет (локальну університетську, науково-освітню — УРАН),

[детальніше...]

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Положення) визначає організаційні, технологічні, навчально-методичні, кадрові і фінансові засади створення і функціонування Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Банк) у пілотному режимі і діє до виведення Банку у штатний режим як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» (далі — ЄІС).

[детальніше...]

Міжнародний університет фінансів. Друга вища освіта — дистанційна форма навчання (через інтернет)

Міжнародний університет фінансів внесено у Державний реєстр закладів освіти з наданням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за 3 — 4 рівнем акредитації ліцензії АА №429168 від 21.03.2003р. АА №903636від 09.07.2004р., сертифікат СІ — ІІІ №118634 від 24.06.2003.

Ви можете скористатися дистанційною формою навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальностями: «Фінанси» та «Банківська справа».

[детальніше...]

Пілотний проект «Бакалаврат»

Дистанційні курси пілотного проекту «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за напрямком 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (наказ ректора НТУУ «КПІ» №1-114 від 1 серпня 2005 року)

Науковий керівник проекту д.т.н., проф. Ціделко Владислав Дмитрович.

Доступ до дистанційних курсів проекту здійснюється через сайт УІІТО.


perverse.sex
Hide|Show