Післядипломна освіта

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) НТУУ «Київський політехнічний інститут» забезпечує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» за такими напрямами:

Програми навчання за кожною темою розраховано на 72 години:

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

perverse.sex
Hide|Show