Український інститут інформаційних технологій в освіті

Сертифікація дистанційних курсів

Інформаційні ресурси системи дистанційного навчання, яким надається статус навчально-методичної праці (Наказ ректора №1-352 від 26 жовтня 2017 р.)

Доступ до Інформаційних ресурсів, розроблених в Moodle, здійснюється через сайт do.ipo.kpi.ua

Контактна особа
Ярмолович Людмила Пилипівна — ludayar0@gmail.com

Перелік інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання, яким надається статус навчально-методичної праці

1. Інформаційні ресурси, розміщені на веб-сайтах системи дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • курси дистанційного навчання;
 • електронні підручники;
 • віртуальні лабораторні роботи та тренажери;
 • ділові ігри.

2. Елементи курсу дистанційного навчання:

 • методичні рекомендації для студентів щодо вивчення дисципліни;
 • текстова частина змістовного наповнення курсу («лекційний» матеріал);
 • глосарій до кожного модулю курсу;
 • завдання для практичних робіт з правильними відповідями;
 • завдання для контрольних робіт з правильними відповідями;
 • тестові завдання (запитання) з правильними відповідями.

3. Елементи інших інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання:

 • науково-методичні розробки в сфері дистанційного навчання;
 • педагогічні сценарії навчального процесу за дисципліною з використанням технологій дистанційного навчання, електронних підручників;
 • сценарії виконання лабораторних робіт з використанням віртуальних
 • лабораторій та тренажерів;
 • сценарії ділових ігор.
Обов’язкові елементи інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання

1. Навчальна (робоча) програма дисципліни, для якої розроблений інформаційний ресурс

2. Інформація про авторів-розробників: ПІП (повністю), кафедра, факультет, телефон (кафедра), електронна пошта

Процедура (кроки) сертифікації інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

1. Рішення методичної ради факультету про відповідність інформаційного ресурсу навчальній (робочій) програмі викладаємої дисципліни

2. Рішення Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського про визнання інформаційного ресурсу в якості навчально-методичної праці з присвоєнням грифу «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського»