Український інститут інформаційних технологій в освіті

Microsoft Word 2010/13. Поглиблений рівень

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Microsoft Word 2010/13. Поглиблений рівень»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу: забезпечити поглиблене вивчення нових та розширених можливостей текстового редактора Microsoft Word 2010/2013, напрацювання навичок їх використання в діяльності викладача-науковця та розширити уявлення про застосування сучасних інформаційних технологій в навчанні студентів.

Основні завдання:

 • навчитися керувати параметрами текстового редактора Microsoft Word 2010/2013 для настроювання програмного середовища для виконання різних задач та з метою підвищення ефективності труда
 • навчитися застосовувати розширені функціональні можливості текстового редактора Microsoft Word 2010/2013, які можуть бути використані у діяльності викладача-науковця.
 • навчитися створювати та редагувати професійні документи для різних цілей і ситуацій
 • здобути навички:
  • грамотно форматувати складні та великі документи та готувати їх до друку..
  • автоматизувати роботу з текстовим редактором за рахунок макросів, шаблонів, стилів, вміння виконувати настроювання користувача;
  • вставляти графічні об’єкти, зміст, посилання, перехресні посилання, списки ілюстрацій, таблиць, покажчиків;
  • створювати поштові розсилання та інші зв’язані документи;

Вимоги до рівня підготовки случала:

Курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи з текстовим редактором Microsoft Word 2010/2013 та його новими та розширеними можливостями.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • вільно виконувати набір тексту з клавіатури;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • грамотно виконувати форматування текстових документів з використанням списків, таблиць, табуляції, вставлення графічних об’єктів.
Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Робота з текстовим редактором

 

 

 

 

1.1

Функціональне призначення програм пакету Microsoft Office 2010/13.
Нові можливості Microsoft Office Word 2010/13.
Інтерфейс Word 2010/13. Стрічка, вкладки, групи, команди, діалогові вікна, панель швидкого доступу, міні-панель форматування.
Настроювання вікна, масштабу, режимів роботи, панелі швидкого доступу, вкладок користувача. Настроювання програми Word 2010/13 користувачем. Довідкова система. Мовні параметри
Особливості вкладки «Файл» Word 2010/13. Представлення Office Backstage. Настроювання параметрів програми. Типи файлів

4

3

1

2

Введення та редагування тексту

2.1

Правила введення тексту. Зміна регістру. Спеціальні символи. Нерозривні пробіл, дефіс. Автозаміна. Переноси.
Розрив сторінки. Пуста сторінка.
Виділення фрагментів документа. Навігація по документу.
Перевірка правопису. Пошук і заміна

4

1;

3

3

Форматування елементів тексту за допомогою звичайних інструментів

 

 

 

 

3.1

Елементи форматування: шрифти, абзаці. Табуляція. Інструмент «формат за зразком». Використовування режиму «Пошук і заміна» для форматування

4

1

3

3.2

Елементи форматування: списки, таблиці

4

1

3

3.3

Елементи форматування: графічні та інші об’єкти

4

1

3

4

Робота з великими документами

 

 

 

 

4.1

Розмітка сторінки. Розділи. Параметри документа.
Нумерація сторінок. Колонтитули. Поля. Теми

4

2

2

4.2

Стилі. Застосування експрес-стилів. Області задач «Стилі та форматування», «Інспектор стилів» та «Показати форматування». Створення, зміна, копіювання стилів.

4

2

2

5

Засоби автоматизації роботи з документом

 

 

 

 

5.1

Гіперпосилання. Виноски, кінцеві виноски, закладки, назви, перехресні посилання. Списки літератури. списки ілюстрацій, таблиць, формул

4

1

3

 

5.2

Структура документу. Автоматичне створення змісту.
Експрес-блоки

4

2

2

 

5.3

Засоби рецензування документа. Порівняння документів. Зв’язування і впровадження (OLE). Статистика

4

1

3

 

5.4

Виконання операцій злиття з електронною поштою.
Друк документів

4

1

3

 

5.5

Захист документу. Керування версіями. Загальний доступ к документу. Шаблони. Макроси. Інші питання з використання пакету програм Microsoft Office

4

2

2

 

6

Залік

4

4

 

Всього:

52

18

30

4

Консультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Налаштування параметрів користувача в Microsoft Word 2010-13

4

2.

Введення та редагування тексту

4

3.

Форматування елементів тексту за допомогою звичайних інструментів

4

4.

Робота з великими документами

4

5.

Засоби автоматизації роботи з документом

4

  Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п Виконання практичних завдань за темами курсу Розподіл часу

1.

Налаштування параметрів користувача в Microsoft Word 2010/13

4

2.

ВВведення та редагування тексту

4

3.

Форматування елементів тексту за допомогою звичайних інструментів

8

4.

Робота з великими документами

8

5.

Засоби автоматизації роботи з документом

12

  Всього:

36

  Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108