Український інститут інформаційних технологій в освіті

Цифрова фотографія

Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • укласти договір;
  • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації
«Цифрова фотографія»

Мета курсу:
вивчення основ фотографії, ознайомлення з сучасним фотографічним обладнанням, оволодіти практичними навичками фотозйомки, оволодіння технологіями обробки фотозображень в графічному редакторі Adobe Photoshop.

Основні завдання

  • ознайомити слухачів з основами фотографії;
  • познайомити з сучасним фотографічним обладнанням, насамперед, з цифровою фототехнікою, та навчити професійно користуватися нею;
  • оволодіти практичними навичками фотозйомки;
  • засвоїти закони та правила композиції;
  • ознайомити з особливостями жанрів фотографії;
  • засвоїти обробку фотозображень в графічному редакторі Adobe Photoshop та доробку фотозображень відповідно до вимог друку та публікування у WEB;
  • виконатитворчувипускну роботу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:
Бути досвідченим користувачем ПК.

Додаткові умови:

Для проходження навчання та виконання практичних робіт слухачу бажано мати: цифровий фотоапарат та будь-який носій для збереження інформації.

Аудиторні заняття

Розподіл часу

№ п\п

Тема заняття

Лекції

Практичні заняття

Тематична дискусія

1. Історія фотографії – від Дагера та Ньєпса до сьогодення.
Будова та класифікація фотоапаратів.
Цифрові сенсори.
Експозиція. Витримка та діафрагма. Поняття експопари. Засоби визначення експозиції. Зонна теорія А. Адамса.

2

2. Графічні формати.
Знайомство з графічним редактором Adobe Photoshop. Фільтри та плагіни. Трансформація зображень.

2

3. Гістограми, правила використання гістограм.
Будова об’єктиву, головні характеристики. Класифікація об’єктивів, оптичні схеми, аберації.
Принципи фокусування. Системи автофокусу.
Дифракція. Дифракційні обмеження якості оптичних систем.

2

4. Основні інструменти корекції зображень «Рівні» та «Криві». Інструменти та засоби виділення фрагментів зображень. Копіювання та робота з виділеною областю.
Робота з шарами, створення колажу.

2

5. Світлофільтри для цифрової фотографії.
Стабілізація зображень.
Основи композиції. Основні закони та правила композиційних рішень.

2

6. Інструменти ретушування зображень.
Ретушування сучасних фотопортретів.
Ретушування стародавніх світлин.

2

7. Імпульсні джерела світла.
Використання фотоспалахів за різних умов фотозйомки.
Заповнюючий спалах. Відкритий спалах. Ведений і ведучий спалахи.

1

1

8. Адитивне та субтрактивне сприяння кольору.
Колірні моделі RGB, CMYK, LAB.
Професійні прийоми обробки зображень з переходом у різні колірні моделі.
Корекція абераційних спотворень на етапі постобробки цифрових зображень.

2

9. Фотозйомка з розподілом глибини різко зображуваного простору.
Складова і панорамна фотографії.

1

1

10. Обробка зображення, що сфотографоване з розподілом глибини різко зображуваного простору.
Зведення панорам та складових фотографій.

2

11. Ракурсна фотографія.
Загальні прийоми портретної фотографії.

2

12. Збільшення різкості зображення.
Інтерполяція цифрових зображень.

2

13. Особливості зйомки цифровим фотоапаратом.
Шуми на цифровому зображенні.
Прийоми фотозйомки з оптимізацією шумової завади.
Завдання на курсову роботу.

2

14. Зменшення шумів на етапі постобробки цифрових зображень. Прийоми створення колажних фоторобіт (альбоми, буклети, календарі та ін.)

2

15. Фотозйомка з розподілом тонів.
Вечірня і нічна фотозйомка.
Зображення розширеного динамічного діапазону.

2

16. Створення форматних фотозображень з моделюванням патерну.
Робота з текстом.

2

17. Розбір та обговорення курсових робіт.
Залік.

2

Всього:

16

18

 
Загалом:                                                                                                                  34
Самостійна робота. Консультації.

№ п\п

Теми занять

Розподіл часу

1. Складове фотозображення.

2

2. Оброблення фотопейзажу з використанням техніки колажу.

2

3. Підготовка розробленого макету до друку.

2

4. Ретушування фотопортрету.

4

5. Підготовка залікової роботи за темою «Розробка авторського фотопроекту».

12

  Всього:

22

  Загальна кількість годин

56