Український інститут інформаційних технологій в освіті

Формування компетентності щодо оцінювання якості тестів з вищої математики

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Формування компетентності щодо оцінювання якості тестів з вищої математики»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: надати знання щодо методів аналізу якості тестів, забезпечити опанування комп’ютерно орієнтованої методики оцінювання якості тестів з вищої математики (ВМ), сформувати компетентність щодо оцінювання якості тестів з ВМ.

Завдання курсу:

 • здобути навички розробки тестів з ВМ;
 • засвоїти базові теоретичні відомості про оцінювання якості тестів з ВМ;
 • здобути навички оцінювання якості тестів з ВМ;
 • вивчити базовий функціонал системи автоматизованого аналізу якості тестів (СААЯТЗ);
 • опанувати комп’ютерно-орієнтовану методику оцінювання якості тестів з ВМ;
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • складання специфікації тесту з ВМ;
  • складання тестових завдань відповідно до специфікації, компонування тесту;
  • оцінювання змістовної валідності складеного тесту;
  • розміщення тесту у системі Мoodle;
  • проведення пробного тестування студентів;
  • оцінювання за результатами тестування якості тесту з використанням комп’ютерно-орієнтованої методики;
  • оформлення узагальнюючих висновків щодо якості тесту.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері;
 • вміння створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word;
 • вміння працювати на початковому рівні у програмі MS Excel;
 • вміння працювати у середовищі Інтернет;
 • наявність базових знань та умінь роботи в середовищі Moodle;
 • мати персональну поштову скриньку, вміти працювати з електронною поштою.
Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Проблеми розробки тестів з вищої математики

1.1

Використання тестів для контролю знань студентів з ВМ

2

2

1.2

Типи тестових завдань

4

2

2

1.3

Проблема вибору підходу до розробки тестів з ВМ

2

2

1.4

Питання оцінювання змістовної валідності тестів

2

2

2

Компетентність викладача щодо оцінювання якості тестів з ВМ

2.1

Поняття компетентності

2

2

2.2

Компетентнісний підхід у навчанні

2

2

2.3

Компоненти та рівні сформованості компетентності викладачів щодо оцінювання якості тестів з ВМ

2

2

3

Статистичні методи оцінювання якості педагогічних тестів

3.1

Аналіз якості тестів на основі методів класичної теорії тестів (КТТ)

4

2

2

3.2

Оцінювання якості тестів з використанням моделей Item Response Theory (IRT)

4

2

2

3.3

Оцінювання ефективності тестів методами IRT

4

2

2

4

Система автоматизованого аналізу якості тестових завдань (СААЯТЗ)

4.1

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів КТТ

4

2

2

4.2

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів IRT

4

2

2

4.3

База каліброваних завдань для комп’ютерних тестів з ВМ

4

2

2

5

Методика комп’ютерно орієнтованого оцінювання якості тестів з ВМ

5.1

Базові положення методики

2

2

5.2

ПСхема роботи викладача з тестами з ВМ

2

2

5.3

Практичне застосування методики

6

2

4

4

Залік

2

2

Всього:

52

32

18

2

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Аналіз якості тестів на основі методів класичної теорії тестів (КТТ)

2

2.

Оцінювання якості тестів з використанням моделей Item Response Theory (IRT)

2

3.

Оцінювання ефективності тестів методами IRT

2

4.

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів КТТ

4

5.

Функціональні можливості СААЯТЗ використання методів IRT

4

6.

База каліброваних завдань для комп’ютерних тестів з ВМ

2

7.

Практичне застосування методики

2

8.

Підготовка та захист курсової роботи

2

Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Розроблення специфікації тесту

4

2.

Розроблення тестових завдань відповідно до специфікації.

8

3.

Компоновка тестів. Розміщення тестів в систему тестування Moodle

6

4.

Проведення пробного тестування

8

5.

Оцінювання якості тесту з використанням комп’ютерно-орієнтованої методики

4

6.

Оформлення узагальнюючих висновків щодо якості тесту у формі звіту/p>

6

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108