Український інститут інформаційних технологій в освіті

Комп’ютерне тестування

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комп’ютерне тестування»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу

Навчити технології практичного створення та використання у навчальній діяльності викладача комп‘ютерних тестів навчальних досягнень у середовищі дистанційного навчання  Мoodle.

Основні завдання

Засвоїти теоретичні положення щодо створення тестів навчальних досягнень, практики проведення тематичного тестування, оброблення та інтерпретації результатів.

Здобути навички:

 • створення специфікації тесту,
 • написання тестових завдань та оформлення їх у шаблон,
 • роботи у системі дистанційного навчання Мoodle,
 • створення банку тестових завдань,
 • формування тесту, організації тестування,
 • реєстрації студентів на тестування, обліку результатів.

Виконати випускну роботу, яка включає:

 • Формулювання очікуваних результатів навчання зі свого предмету у термінах компетентностей
 • Розроблення специфікації тесту зі свого предмету
 • Розроблення банку тестових завдань (80-100 тестових завдань) відповідно до специфікації
 • Оформлення тестових завдань у шаблоні (шаблон надається)
 • Завантаження тестових завдань у платформі Мoodle
 • Формування з банку тестових завдань 2-х тестів відповідно до специфікації.
 • Реєстрації студентів для проходження пробного тестування
 • Забезпечення проходження пробного тестування студентами.
 • Оцінювання компетентностей студентів за результатами тестування
 • Оформлення результатів у електронний звіт, та надання його на перевірку викладачу

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Повинен вміти :

 • Створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word
 • Працювати на початковому рівні у програмі MS Excel
 • Працювати у середовищі Інтернет
 • Заповнювати електронні форми
 • Використовувати електронну пошту та мати персональну поштову скриньку
Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Вступ. Огляд курсу. Вхідне тестування

4

2

2

2

Тестування. Основні положення теорії тестування. Специфікація тесту

2

2

3

Навчання що базується на компетентностях. Основні принципи та поняття. Національна рамка кваліфікацій

4

4

4

Репозитарій компетентностей. Структура, функціональність та принципи роботи

4

2

2

5

Формулювання кінцевих результатів навчання в термінах компететностей

4

2

2

6

Технологічний цикл розробки тесту. Формати тестових завдань і правила їх написання

8

2

6

7

Тестування у системі moodle. Інструментальні засоби розробника тестових завдань

4

2

2

8

Поняття оцінювання і його схема. Шкали і критерії. Параметри тестів та тестових завдань у системі moodle

2

2

9

Візуалізація результатів тестування. Характеристики тесту і тестових завдань

4

2

2

10

Практика організації поточного та тематичного тестування. Центр тестування ВНЗ

4

2

2

11

Застосування тестових технологій у дистанційному навчанні

4

4

12

Практика оцінювання навчальних досягнень у термінах компетентностей.

6

2

4

13

Залік

2

2

 

Всього

52

28

22

2

Консультації, випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Тестування. Основні положення теорії тестування. Специфікація тесту

2

2

Формулювання кінцевих результатів навчання в термінах компететностей

4

3

Тестування у системі moodle. Інструментальні засоби розробника тестових завдань

4

4

Практика організації поточного та тематичного тестування. Центр тестування ВНЗ

4

5

Практика оцінювання навчальних досягнень у термінах компетентностей

4

6

Підготовка та захист курсової роботи

2

  Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Опис очікуваних результатів навчання. Формування описів компетентностей для навчального тесту.

4

2

Розроблення специфікації тесту (тестів)

2

3

Розроблення тестових завдань відповідно до специфікації.

8

4

Компоновка тестів. Розміщення тестів в систему тестування Moodle

6

5

Проведення пробного тестування.

8

6

Оцінювання компетентностей студентів / слухачів

4

7

Оформлення результатів.

4

  Всього:

36

  Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108