Український інститут інформаційних технологій в освіті

Комп’ютерна грамотність викладача. Рівень поглиблений

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Комп’ютерна грамотність викладача. Рівень поглиблений
(на базі Microsoft Office 2003)

Мета курсу: забезпечити поглиблене вивчення можливостей прикладних програм офісного призначення та напрацювання навичок їх використання в діяльності викладача та розширити уявлення про застосування сучасних інформаційних технологій в навчанні студентів.

Основні завдання:

 • засвоїти основні принципи електронного документообігу та функціональні можливості пакету офісних програм, які можуть бути використані у діяльності викладача, а також сформувати уявлення про можливості технологій дистанційного навчання.
 • здобути навички:
  • грамотно форматувати складні та великі документи та готувати їх до друку.
  • автоматизувати роботу з текстовим редактором за рахунок макросів, шаблонів, стилів, настроювань користувача;
  • вставляти графічні об’єкти, зміст, посилання, перехресні посилання, списки ілюстрацій, таблиць, покажчиків;
  • створювати поштові розсилання та інші зв’язані документи;
  • грамотно використовувати засоби електронних таблиць для обчислення різних типів, ефективно застосовувати форматування, використовувати функції різних категорій, захищати робочі аркуші й книги, забезпечувати побудову діаграм і графіків.
 • створювати презентації на основі шаблонів, працювати з текстом, малюнками, схемами й діаграмами на слайдах, застосовувати ефекти анімації, додавати інтерактивні елементи керування, керувати презентацією.
 • додавати ефекти зміни слайдів й анімації, підготовляти роздавальні матеріали.

Вимоги до рівня підготовки случала:

Курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи з прикладними програмами офісного призначення: текстовим редактором, електронними таблицями та програмою підготовки презентацій.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • вільно виконувати набір тексту з клавіатури;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • грамотно виконувати форматування текстових документів з використанням списків, таблиць, табуляції, вставлення малюнків.
Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п

Теми занять

Кількість
годин
Лекції Практичні
заняття
Залік

1

Обробка тексту

12

3

6

3

1.1

Режими роботи текстового редактора: Звичайний, Розмітка сторінки, Структура, Читання Попередній перегляд, Схема документа.
Послідовність обробки тексту: набір, редагування, форматування, макетування, друк. Збереження інформації. Типи файлів. Параметри «за замовчуванням».
Форматування за допомогою звичайних інструментів. Елементи форматування: списки, табуляція, таблиці, малюнки. Типові помилки. Використовування режиму «Пошук і заміна» для форматування.

4

1

2

1

1.2

Стилі: використання, створення, зміна, копіювання. Області задач «Стилі и форматування» та «Показати форматування». Засоби рецензування. Статистика. Захист документа. Поля. Шаблони.

4

1

2

1

1.3

Робота з великими документами.
Структура та параметри документа. Орієнтація сторінок. Колонтитули. Параметри розділів. Головній документ. Автоматичне створення змісту. Автоматична нумерація сторінок, заголовків, таблиць, формул та малюнків. Виноски. Закладки. Перехресне посилання, покажчики.

4

1

2

1

2

Робота з електронними таблицями

12

3

6

3

2.1

Робота з електронними таблицями Microsoft Excel.
Введення та імпорт даних. Автозаповнення. Створення та використання списків. Форматування. Захист. Підготовка документа до друку. Обчислення

4

1

2

1

2.2

Відносна та абсолютна адресація клітинок. Формули. Функції. Перевірка формул. Використання різних типів функцій. Діаграми й графіки.

4

1

2

1

2.3

Робота зі списками та базами даних. Опрацювання баз даних. Сортування. Фільтрація. Підсумки. Групування. Функції баз даних.

4

1

2

1

3

Створення презентацій

4

1

3

3.1

Робота з програмою підготовки презентацій Microsoft PowerPoint. Вікно програми. Режими. Структура презентації. Слайди: розмітка, дизайн, анімація. Об’єкти. Замітки. Демонстрація. Використання та створення шаблонів. Типи та параметри збереження. Настроювання параметрів презентації. Управління демонстрацією. Нотатки.

4

1

3

4

Інтегрована робота з програмами пакету Microsoft Office

4

1

2

1

4.1

Зв’язані документи. Створення документів розсилань. Макроси. Інші питання з використання пакету програм Microsoft Office

4

1

2

1

5

Робота в мережі Інтернет

4

Методи й інструменти пошуку й моніторингу інформації в Інтернеті

4

2

2

Всього:

36

10

19

7

Самостійна робота, консультації, випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Навчання за дистанційним курсом «Microsoft Office 2003. Word». Виконання практичних завдань. Консультації. 10
2. Навчання за дистанційним курсом «Microsoft Office 2003. Excel». Виконання практичних завдань. Консультації. 10
3. Навчання за дистанційним курсом «Microsoft Office 2003. PowerPoint». Створення власної презентації. Консультації. 6
4. Тестування за дистанційними курсами. 4
5. Виконання практичних завдань. 6
Всього: 36

Загальна кількість годин: 72