Український інститут інформаційних технологій в освіті

Загальний курс IT для користувачів

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Загальний курс IT для користувачів»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу: розширити систему знань в області інформаційних технологій та напрацювати елементарні навички й уміння роботи в мережі Інтернет, оформлення текстової документації та створення електронних презентацій, необхідних у діяльності викладача.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні основи роботи в Інтернет, створення й використання текстових документів та електронних презентацій
 • здобути навички:
  • роботи в інформаційно-пошукових системах мережі Інтернет;
  • роботи з електронною поштою;
  • роботи з дистанційними курсами;
  • роботи в онлайн сервісах мережі Інтернет;
  • оформлення текстової документації засобами текстового процесора;
  • створення й використання електронних презентацій;
 • виконати випускну роботу, яка включає в себе:
  • створення та форматування текстових документів за завданням;
  • створення презентації;
  • листування електронною поштою.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають невеличкі навички створювання найпростіших текстових документів, папок, файлів, вміють запускати програми на виконання.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Робота з текстовим редактором

24

6

18

 

1.1

Вікно програми. Режими роботи. Створення та збереження документу. Введення та редагування тексту.
Пошук і заміна. Користування довідковою системою

4

1

3

1.2

Форматування символів.

4

1

3

1.3

Форматування абзаців. Форматування списків

4

1

3

1.4

Створення та форматування таблиць.

4

1

3

1.5

Графічні зображення в текстових документах. Редактор формул.

4

1

3

1.6

Форматування документа в текстовому редакторі Word.
Параметри документа. Нумерація сторінок. Колонтитули. Розрив сторінки. Поняття про стилі. Шаблони.

4

1

3

2

Робота в мережі Інтернет

20

10

10

 

2.1

Поняття Інтернет. Принцип роботи. Сервер і клієнт. Підключення до мережі Інтернет. Провайдер,протоколи, IP адреса, ДНС сервер.
Поняття браузера. Адресна стрічка. Установка браузера. Створення вкладок. Налаштування: панелі інструментів, домашня сторінка. Вибране, журнал

4

2

2

2.2

Пошук інформації в Інтернет. Пошукові системи. Формулювання питань та запитів. Поняття релевантності. Розширений пошук. Пошук картинок, відео, блогів, книг.
Типи сайтів (інформаційні, корпоративні, сервісні, розважальні, новин, учбові). Збереження та використовування результатів пошуку. Збереження сторінки, завантаження файлу, друкування

4

2

2

2.3

Електронна пошта. Створення електронної скриньки.
Рекомендації, що до використання влаштованої електронної адреси. CC, BCC, тема листа. Написання електронного листа. Фільтрація листів. Додані файли. Адресна книга. Груповий адрес

4

2

2

2.4

Сервіси та додатки Google

4

2

2

2.5

Спілкування в реальному часі – skype, чат, форум.Соціальні мережі

4

2

2

3

Робота з програмою підготовки презентацій PowerPoint.

4

1

3

 

3.1

Вікно програми. Режими. Структура презентації. Слайди: розмітка, дизайн, анімація. Шаблони. Типи та параметри збереження. Настроювання параметрів презентації. Нотатки. Демонстрація.

4

1

3

4

Захист курсової роботи

4

4

Всього:

52

17

31

4

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Робота в мережі Інтернет 6

2.

Робота з текстовим редактором Microsoft Word 10

3.

Робота з програмою презентації PowerPoint 4
Всього: 20
Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Робота в мережі Інтернет 8

2.

Робота з текстовим редактором Microsoft Word 20

3.

Робота з програмою презентації PowerPoint 8
Всього: 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3,6/108