Український інститут інформаційних технологій в освіті

Використання цифрових комунікацій в інноваційних проектах

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Використання цифрових комунікацій в інноваційних проектах »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу:

 • навчити слухачів вільно орієнтуватися в Social media marketing (SMM),
 • використовувати соціальні мережі як засіб комунікації та організовувати інформаційну підтримку інноваційних проектів за допомогою цифрових комунікацій.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні відомості про окремі технології створення та оптимізації WEB-ресурсів, функціонування комунікаційних мереж у WEB-середовищі, отримати знання з питань прав та захисту інтелектуальної власності у мережі Іnternet;
 • Здобути навички:
  • створення та оптимізації сайтів та блогів на платформах JIMDO та BLOGGER;
  • використання ресурсів та сервісів мережі Іnternet для підтримки та просування WEB- проектів;
  • використовування можливостей SSM для підтримки WEB- проектів;
 • Виконати випускну роботу: «Створення фрагменту WEB проекту та побудова комунікаційних мереж з потенційними користувачами сервісу»

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері та у середовищі Іnternet. Мати початкові знання з роботи у цифрових графічних редакторах.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1.

Вступне анкетування. Поняття цифрових комунікацій. Різновиди та інструменти комунікацій. WEB- ресурс проекту як платформа для будування комунікаційніх зв’язків з потенційними користувачами сервісу (проекту). Ранжування сайтів. Alexa Rank як універсальний засіб контролю трафіку. Всесвітній WEB-архів 4 3 1

2.

Створення та підтримка сайту. Інструменти створення сайту за один день на платформі Jimdo (для тих, хто не має навичок програмування мовою html — розмітки) 4 1 3

3.

Інструменти цифрових комунікацій, як засіб керування інформаційними потоками. Основи SEO оптимізації інформаційного ресурсу 4 2 2

4.

Блогосфера. Блог як засіб масових комунікацій. Блог як сателіт головного сайту. Модулі анонсів як дорвеї головного сайту. Платформа Blogger. Особливості та переваги. Створення блогу на платформі Blogger 4 1 3

5.

Оптимізація структури блогу з урахуванням мети та задач користувача. Статистика. Правила написання статей та підготовка ілюстративного матеріалу. Віджети та плагіни 4 2 2

6.

Підготовка графічної інформації (малюнки, графіки, схеми) для розміщення в мережі Іnternet 4 1 3

7.

Оптимізація зображень, та їх пакетна обробка 4 1 3

8.

Права та захист прав інтелектуальної власності у WEB-середовищі 1 1

9.

Структурування комунікаційних зв’язків і напрямків. Поняття лідогенерації. Встановлення прямих контактів з потенційними користувачами Вашого сервісу або проекту 3 1 2

10.

Використання сервісів Google Webmaster та Bing Webmaster для встановлення контактів з необхідною цільовою аудиторією 4 2 2

11.

Основні положення SMM комунікацій. Соціальні мережі та інформаційні канали, як невід’ємна частина медійних комунікацій. Різновиди соціальних мереж та їх аудіторія 4 2 2

12.

Створення акаунту в Google. Підключення до мережі Google + Створення акаунтів у мережах Facebook, ВКонтакте, Twitter, LinkedIn. Особливості комунікацій у різних соціальних мережах. Аналіз статистики та оцінка ефективності комунікацій у різних соціальних мережах 4 1 3

13.

RSS – стрічка. Робота з сервісом FeedBurner. Крос-постінг та перехресний постінг як засоби просування блогу та сайту 4 1 3

14.

Відеохостінги як засоби медійних комунікацій. Взаємодія відеохостингів з соціальними мережами 2 1

15.

Залік. Презентація розроблених слухачами проектів 2 2
Всього:

52

21

29

2

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Створення авторскього блогу 5

2.

Підготовка відео фрагментів для загрузки на відео хостінги 5

3.

Робота з соціальними мережами 10
Всього: 20

Самостійна робота

Випускна робота. «Створення фрагменту WEB-проекту та побудова комунікаційних мереж з потенційними користувачами сервісу»

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Розробка WEB-проекту 15

2.

Створення спеціалізованих сторінок проекту у соціальних мережах 5

3.

Створення блогу та анонсових дорвеїв 14

4.

Підготовка до захисту залікової роботи 2
Всього: 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3/108