Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
 
Центр інформаційних технологій в освіті

Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2013)

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2013) »
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу:

Засвоєння принципів та алгоритмів підготовки, планування та проведення ефективних презентацій різного призначення. Напрацювання навичок виконання грамотної візуалізації для викладацької, наукової, проектної діяльності за допомогою програми PowerPoint 2013.

Основні завдання:

 • засвоїти основні принципи та технології створення та проведення ефективних публічних презентацій для різних цілей;
 • засвоїти головну ідею підготовки успішної презентації: презентація — це не слайди, а комунікація, ефективність презентації вимірюється ефективністю комунікації;
 • навчитися готувати презентацію як комунікацію та підбирати необхідні засоби, у тому числі візуалізації, для підвищення ефективності презентації.
 • опанувати всі етапи роботи з презентаціями: підготовку, проектування, створення презентаційних матеріалів та їх професійне використання;
 • навчитися застосовувати функціональні можливості програми підготовки презентацій PowerPoint 2013 для виконання ефективної візуалізації даних та засвоїти способи уникнення типових помилок створення презентацій;
 • здобути навички:
  • планування та підготовки презентації залежно від адресації, мети, типу, способу доставки;
  • створювання презентаційних матеріалів з грамотної візуалізацією;
  • керування демонстрацією презентації, підготовки роздавальних матеріалів, виконання спільної роботи над презентаціями;
  • проведення публічних презентацій.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи над створенням презентацій.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • грамотно виконувати форматування текстових документів;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • мати досвід створення презентацій.
Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Розподіл часу

 

 

Кількість
годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Задачі курсу. Постановка завдань.
Що таке презентація. Типові помилки презентацій. Презентація, як комунікація. Ефективність презентації. Складові успішної презентації. Аналіз аудиторії та її очікувань. Вибір та постановка цілей презентації. Засоби створення ефективної презентації. Види презентацій та їх відмінності. Теорія когнітивного навантаження та підготовка презентації. Алгоритм створення успішної презентації.

4

3

1

2.

Засоби створення ефективної презентації. Емпатія в підготовці презентації. Емоційна складова презентації. Структура презентації. Сторителлинг. Драматургія в презентації. Візуалізація. Закони сприйняття візуальної інформації. Розкадровка. Шаблони, слайди, кольорові схеми як елементи візуальної структури презентації.

4

2

2

3.

Підготовка презентаційних матеріалів.
Засоби візуалізації, програми та середовища для створення презентацій. Функціональне призначення програми PowerPoint. Нові можливості, інтерфейс PowerPoint. Настроювання робочого вікна, режимів роботи, інструментів, параметрів програми користувачем. Представлення Office Backstage. Довідкова система. Використання програми для створення різних типів презентаційних матеріалів.

4

1

3

4.

Алгоритми підготовки презентаційних матеріалів.
Структурування інформації. Попередня підготовка інформації для візуалізації.
1. Алгоритм створення презентацій із послідовності слайдів. Параметри слайдів. Макети/розмітки слайдів та їх призначення. Заповнювачі та вставка об’єктів. Розділ, як елемент структури презентації.2. Алгоритм створення презентації із структури. Засоби прискорення роботи: повторне використання слайдів із збереженої презентації та бібліотеки слайдів. Дублювання обраних слайдів.Вибір шаблону (дизайну). Шаблони та набори макетів (розміток) слайдів. Управління параметрами шаблонів: теми, шрифтові пари, кольорові схеми, колекції ефектів.
Вставка об’єктів. Властивості об’єктів. Форматування слайдів, заповнювачів та об’єктів.

4

1

3

5.

Візуалізація тексту. Зв’язок візуалізації тексту та цілей презентації.
Підготовка тексту для візуалізації. Структурування, формулювання лаконічних текстових конструкцій.
Коректна робота з текстом на слайді. Типи текстові заповнювачів та правила їх наповнення. Текстові Smart-теги. Перевірка правопису.
Форматування тексту за допомогою параметрів шаблону. Форматування тексту в «ручному» режимі. Малюнок SmartArt, як засіб візуалізації текстових списків. Колекції WordArt, SmartArt. Попередження щодо їх використання.

4

1

3

6.

Візуалізація даних. Ролі графічних об’єктів у візуалізації даних. Композиція. Види графічних зображень. Розкадровка та графічні об’єкти.
Розміщення графічної інформації на слайдах. Фон та графічні об’єкти. Вибір, створення, форматування графічних об’єктів різного типу.

4

1

3

7.

Створення та форматування векторних зображень.
Пошук, вставка, форматування растрових зображень. Знімок та вирізка екрану. Робота із SmartArt.

4

1

3

8.

Робота з об’єктами відео та аудіо. Створення відео за допомогою програми PowerPoint.
Застосування переходів між слайдами та анімацій об’єктів. Переваги і недоліки. Управління параметрами.

4

1

3

9.

Демонстрація презентацій та публічний виступ.
Публічний виступ з презентацією. Презентація та питч . Ораторське мистецтво та візуальний ряд.
Застосування інструментів демонстрації презентації. Режим доповідача. Налаштування слайд-шоу, таймінгу презентації. Запис презентацій.

4

1

3

10.

Робота з шаблоном.
Форматування слайдів. Дизайн. Тема. Налаштування параметрів теми: кольори, шрифти, ефекти.
Створення та редагування шаблонів презентації. Зразки слайдів, видач, нотаток та робота зі зразками (макетами)

4

2

2

11.

Робота з версіями презентацій. Спільна робота над презентаціями. Керування коментарями. Порівняння і об’єднання презентацій.
Збереження презентацій різних призначень в різних форматах. Упаковка презентації, створення відеозапису презентації, створення роздавальних матеріалів. Захист, друк презентацій.

4

1

3

12.

Публічний виступ з презентацією. Аналіз та обговорення. Захист.

4

4

13.

Публічний виступ з презентацією. Аналіз та обговорення. Захист

4

4

Всього:

52

15

33

4

Kонсультації
№ п/п Теми занять

Розподіл часу

1.

Виконання завдань за темами курсу

8

2.

Створення авторських презентації за різними призначеннями

12

Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п Теми занять

Розподіл часу

1.

Виконання завдань за темами курсу

12

2.

Підготовка та створення авторських презентацій за різними призначеннями: наукову, навчальну, бізнес-презентацію

20

3.

Знайомство з ресурсами веб-вузла Microsoft Office Online

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108