Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
 
Центр інформаційних технологій в освіті

Управління організацією на основі інформаційних технологій

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління організацією на основі інформаційних технологій»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних  положень з управління організацією на основі інформаційних технологій, інформування практичних навичок з дослідження внутрішню та зовнішню впливу на ситуацію в організації, та з розробки бізнес-рішень, що сприятимуть оптимізації бізнес-процесів за допомогою мережі Інтернет і інформаційно-комунікаційних технологій.

здобути навички:

 • стратегічного планування та підвищити ефективність управління процесами в організації на основі інформаційних технологій;
 • використання інформаційних технологій та комунікацій для підвищення ефективності основних бізнес-процесів в бізнес освіті та інших освітніх програмах та наукових дослідженнях;
 • управління або оптимізації процесів планування з метою аналізу внутрішньої та зовнішньої ситуації їх організації, розробки бачення успіху та відповідні стратегії за допомогою використання мережі Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • з використання інформаційних середовищ для формування процесу передачі знань та суспільного досвіду в науковому середовищі;
 • створення бізнес кейсів та проектних пропозицій для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

виконати:

 • практичні групові завдання;
 • практичні індивідуальні завдання;
 • сформувати індивідуальний бізнес-кейс та презентацію.

Вимоги до рівня підготовки слухача: знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті, завантажувати файли на сайти, працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п

Теми занять

Кількість годин Лекції Практичні заняття Тренінги

1

Введення в курс. Структура занять. Знайомство з інформаційними середовищами.

2

2

2

Глобальні тенденції та стратегічні вимоги до сучасних систем знань та способів їх передачі. Інтернет і бізнес тенденції.  Еволюція веб платформи, портали, базова інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура. Інформаційні технологи та їхній вплив на організацію. Ринок і бізнес фактори. Зовнішня інтеграція і цінності бізнесу.

4

2

2

3

Онови стратеги управління на основі інформаційних технологій. Базові цінності організації . Економічний ефект і конкурентні переваги. Аутсорсінг і дистанційне адміністрування.

6

4

2

4

Організаційна готовность. Цінність організаційної готовності. ІТ-урядування і планування. На шляху до організаційної готовності. Планування організаційної готовності. Оцінка готовності та розробка планування в системі освіти.

6

4

2

5

Розуміння рішень на основі Інтернет. Дослідження засобів оптимізації роботи персоналу. Огляд людських ресурсів. Огляд навчання та розвитку. Відносини з клієнтами. Виробництво. Управління логістикою. Стратегічні рішення для освіти

6

4

2

6

Управління портфелями. Огляд управління портфелями. Метрика. Визначення нових можливостей. Управління бізнес процесами. Управління життєвим циклом проекту.
Управління реструктуризацією і стратеги адаптації.

6

4

2

7

Створення бізнес кейса. Фінансові концепції. Метрика та ключові показники успішності.

6

4

2

Разом:

36

24

12

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу
1

Виконання самостійної роботи та формування індивідуального бізнес-кейса та презентації

36

Разом

36

Загальна кількість годин:

72