Комерціалізація наукових розробок

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Адреса:
03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1
телефони (044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Комерціалізація наукових розробок»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу:

Залучення викладачів-науковців до процесу комерціалізації наукових розробок, розширення системи знань та компетенцій з основ трансферу технологій та інноваційного менеджменту, знайомство з середовищем розвитку інноваційного підприємства в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Знайомство з передовою зарубіжною та вітчизняною практикою та інструментами комерціалізації наукових розробок. Надання теоретичних основ, нормативних та методичних положень з основ комерціалізації результатів наукових досліджень, інтелектуальної власності, створення офісів трансферу технологій, менеджменту інновацій, управління міжнародними проектами, бізнес-презентації інноваційного проекту потенціальним інвесторам.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність комерціалізації наукових досліджень, прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, доступних засобів, середовищ та інструментів комерціалізації інноваційних проектів, а також інноваційного менеджменту та підготовки ефективних бізнес-презентацій проектів;
 • здобути навички:
  • розроблення плану комерціалізації інноваційного проекту на базі маркетингових досліджень та бізнес аналізу та з урахуванням прав на інтелектуальну власність;
  • підготовки та подання проектних пропозицій на конкурси міжнародних програм фінансування наукових розробок та інновацій;
  • планування ефективної презентації інноваційного проекту.
 • виконати:
  • практичні групові завдання;
  • оцінку доцільності комерціалізації обраного результату наукових досліджень;
  • завдання з основних етапів підготовки проектної пропозиції на конкурс міжнародної програми;
  • розроблення концепції інноваційного проекту;
  • підготовку презентації інноваційного проекту.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для викладачів-науковців вищих навчальних закладів, керівників підрозділів, що займаються питаннями інноваційної діяльності, комерціалізації й трансферу технологій, а також проектними заявками на участь в міжнародних проектах.

Курс може бути корисним для керівників і фахівців центрів інноваційної діяльності й трансферу технологій, інноваційно-орієнтованих підприємств й організацій різних форм власності, відділів маркетингу, патентування й трансферу технологій науково-дослідних інститутів і ВНЗ, фахівців міністерств і відомств, залучених до інноваційної діяльності й трансферу технологій.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Вступ до курсу підвищення кваліфікації «Комерціалізація наукових розробок». Знайомство з інноваційною екосистемою Sikorsky Challenge і її складовими

4

3

1

 

 

2

Всеукраїнський конкурс стартапів Sikorsky Challenge: суть, особливості, вимоги до участі

4

3

1

3

 

Програма HORIZON 2020 як джерело фінансування інноваційних проектів. Пошук партнерів та побудова консорціуму. Підготовка проекту: ідея, цілі, зв’язок з робочою програмою

4

2

2

4

Структура проекту: робочі пакети, очікувані результати, бюджет, розповсюдження результатів, оцінка ризиків. Права інтелектуальної власності

4

2

2

5

 

Трансфер технологій (ТТ) як інструмент для комерціалізації результатів наукових досліджень (РНД):

 • понятійний апарат ТТ;
 • життєвий цикл технологій;
 • головні завдання ТТ;
 • роль посередників в ТТ;
 • способи комерціалізації РНД в ТТ

4

2

2

6

Комерціалізація інтелектуальної власності науковими установами:

 • поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності;
 • інтелектуальна власність як результат наукових досліджень;
 • виникнення, оформлення та захист прав інтелектуальної власності;
 • оцінка вартості прав інтелектуальної власності;
 • способи комерціалізації результатів наукових досліджень як об’єктів інтелектуальної власності

4

 

2

 

2

 

 

 

7

 

Офіс трансферу технологій наукової організації як інструмент для комерціалізації результатів наукових досліджень:

 • створення офісу трансферу технологій (ОТТ) в науковій установі;
 • 1бізнес-процеси ОТТ;
 • 1робочі інструменти ОТТ;
 • створення Start-up компаній на основі результатів наукових досліджень;
 • оцінка ефективності роботи ОТТ

4

2

2

8

 

Ринки трансферу технологій. Маркетинговий аналіз та дослідження в трансфері технологій. Оцінка зрілості ринку технологій. Оцінка ризиків впровадження запропонованої технології

4

2

2

9

Основи менеджменту інновацій

4

2

2

10

Feasibility study інноваційних проектів

4

2

2

11

Презентація, як етап розвитку проекту. Зміст презентації інвестору. Алгоритми підготовки успішних презентацій. Засоби підвищення ефективності презентацій

4

2

2

12

Підготовка презентаційних матеріалів для презентації інвестору. Візуалізація, як засіб покращення комунікації. Особливості публічного виступу в презентаціях проекту

4

2

2

13

Підготовка проектної ідеї для участі у Всеукраїнському конкурсі стартапів Sikorsky Challenge

4

1

3

Всього:

52

27

25

Консультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Програма HORIZON 2020 як джерело фінансування інноваційних проектів

3

2

Трансфер технологій як інструмент для комерціалізації результатів наукових досліджень

3

3

Ринки трансферу технологій. Feasibility study інноваційних проектів

3

4

Підготовка бізнес-презентацій інноваційних проектів. Підготовка проекту для участі у фестивалі «Sikorsky Challenge»

3

Всього:

12

 

Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Розроблення концепції проектної пропозиції на конкурс програми фінансування наукових розробок

8

2

Оцінка доцільності комерціалізації обраного результату наукових досліджень: оцінка ризиків; оцінка конкурентів; економічна оцінка

8

3

Розроблення концепції інноваційного проекту

8

4

Розроблення презентації проекту за вимогами Всеукраїнському конкурсу стартапів Sikorsky Challenge

8

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108