Участь у розробленні стратегічних програм та нормативних документів щодо інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) в освіті.

Cтратегічні програми та нормативні документи щодо інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) в освіті

Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»