Український інститут інформаційних технологій в освіті

Про нас

Про УІІТО

Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського (УІІТО) створений в листопаді 2004 року наказом Міністерства освіти і науки України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі Українського центру дистанційної освіти НТУУ «КПІ» (УЦДО).

Місія

Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.

У відповідності до цих задач за роки існування спеціалістами інституту ініційовано та здійснено велику кількість різноманітних проектів, спрямованих на розповсюдження сучасних освітніх технологій, підвищення рівня вітчизняної освіти та поширення доступу громадян України до сучасних освітніх ресурсів та технологій.

Однією із ключових переваг нашої діяльності на освітянській ниві є можливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення проектів, які потребують нестандартних рішень. Зокрема, ми маємо достатню програмно-технічну базу і, головне — великий досвід фахівців, у розробленні як окремих навчальних курсів, так і великих проектів з використанням дистанційних Інтернет-технологій.
УІІТО став одним з першопрохідців впровадження дистанційного Інтернет-навчання в Україні. На сьогодні, ми маємо здійснені проекти в області середньої освіти, вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти.

Програмно-технічне забезпечення

УІІТО обладнаний комп’ютерною системою на основі багатопроцесорних серверів з операційними системами Linux, MS Windows.

Працює з платформою підтримки дистанційного навчання Moodle , яка орієнтована на міжнародні стандарти AICC, IMS, SCORM.
Планується подальше нарощування програмно-технічних засобів розроблення та підтримки дистанційного навчання.

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) входить до складу
Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (НМК «ІПО») КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Напрями діяльності

Надання освітніх послуг з використанням ІКТ, в тому числі технологій дистанційного навчання:

Створення систем контролю знань.

  • Проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з використання ІКТ в сфері освіти та корпоративному навчанні.

Розроблення проектів впровадження ІКТ в освітній галузі: