Український інститут інформаційних технологій в освіті

Управління власним інформаційним середовищем засобами сервісу Notion для викладачів та науковців (72 академічні години)

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління власним інформаційним середовищем засобами сервісу Notion для викладачів та науковців»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Notion — це універсальний, кросплатформний хмарний сервіс для підвищення ефективності роботи з інформацією, ведення справ і управління проектами. В Notion об’єднано функції багатьох спеціалізованих додатків та сервісів: Google Docs, Evernote, Word, Excel, Trello і Todoist, Confluence, GitHub Wiki і Asana, що робить його універсальним інструментом для планування будь-якої роботи з інформацією та її виконання. Перша версія Notion вийшла в 2013 році і з кожним роком додаток набуває популярності.

Notion працює як просунутий веб-редактор тексту з великою кількістю можливостей. У ньому є зручні таблиці, канбан-дошки, велика база знань, можливість сумісної роботи. У Notion можна писати і зберігати текстові документи, коди програм, списки справ. Він схожий на конструктор, що працює в режимі реального часу і надає користувачу повну свободу дій – без правил та обмежень.

Мета курсу: ознайомити слухачів з можливостями та напрямами використання середовища Notion для управління власними інформаційними ресурсами  в науковій та викладацькій діяльності; навчити слухачів технології створення індивідуальних та колективних інформаційних систем на базі  середовища Notion; напрацювати практичні навички управління та адміністрування ресурсами.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні відомості про середовище Notion;
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщення у середовище Notion;
  • навчитися використовувати функціональні можливості Notion.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, користуватися електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті.

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1. Середовище ведення документів та нотаток Notion. Призначення. Функции. Можливості. Характеристики. Успішні кейси. Переваги і недоліки.
Початок роботи з Notion. Інтерфейс системи Notion.
4 2 2
2. Інсталяція та налаштування середовища Notion. Тарифні плани для викладачів. 4 2 2
3. Надання прав доступу до ресурсів. Налаштування прав. Організація запрошень користувачів. Основні розділи Notion. 4 4
4. Типи блоків (текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список, спойлер, цитата, посилання на сторінку). Базові та просунуті блоки. Створення та управління блоками. 4 2 2
5. Призначення та застосування внутрішніх баз даних. Ознайомлення з можливостями внутрішніх баз даних  (Database) та засобів внутрішніх посилань (Inline).  Створення та налаштування баз  даних. Практикум управління візуальним представленням. 4 2 2
6. Розділ Media (малюнок, web-закладка, відео, аудио, файл). Призначення та застосування.  Практикум завантаження та управління медіа. 4 2 2
7. Інструмент збереження різних типів зовнішніх даних Embeds (Embed, Google Drive, Tweet, GitHub Gist, Google Maps. PDF, Loom,Typeform). Практикум налаштування та застосування інструменту Embeds. 4 4
8. Збереження веб сторінок. Веб-кліпер та його застосування. Налаштування веб-кліперу. Синхронізація з мобільними додатками.  Імпорт-експорт даних. Робота з декількома робочими просторами (workspace) одночасно. 4 4
9. Способи застосування — WIKI організації/кафедри/проекту, система підтримки навчання співробітників, опис технічних завдань, адміністрування завдань та проектів. 4 2 2
10. Залік 4 4
Всього: 40 12 24 4

Консультації 


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Інсталяція та налаштування Notion. 2
2. Типи блоків (текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список, спойлер, цитата, посилання на сторінку). Базові та просунуті  блоки. Створення та управління блоками. 2
3. Ознайомлення з можливостями внутрішніх баз даних  (Database) та засобів внутрішніх посилань (Inline). Створення та налаштування баз  даних. Практикум управління візуальним представленням. 2
4. Веб-кліпер та його застосування. Налаштування веб-кліперу. Синхронізація з мобільними додатками.  Імпорт-експорт даних. Робота з декількома робочими просторами (workspace) одночасно. 2
Всього: 8

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Інсталювати та налаштувати Notion на власному комп’ютері. 4
2. Створити  інформаційні блоки наступних базових  типів: текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список,спойлер, цитата, посилання на сторінку.

Створити  інформаційні блоки наступних просунутих типів: математичне рівняння, шаблон, “хлібні крошки”.

4
3. Створити навчальну базу даних. Застосувати наступні прості типи колонок: Текст, Число, Список, Мультисписок, Дата, Людина (з числа участников Workspace), Файлы и медиа, Чекбокс, URL, Email, Телефон. Також застосувати “просунуті” типи даних: формула, Relation, Rollup.

Створити та дослідити наступні візуалізації бази даних: таблиця, календар, галерея, список.

Створити внутрішнє посилання на сторінку та людину.

4
4. Завантажити та переглянути наступні типи медійних даних: малюнок, web-закладка, відео, аудио, файл. 4
5. Під’єднатись до публічного Workspace та створити там свої дані. 4
6. Встановити та налаштувати Веб кліпер на комп’ютері та смартфоні. Налаштувати на роботу з необхідними робочими просторами (workspace). 4
Всього: 24

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Контакти

Відділ підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

вівторок, четвер — з 12-00 до 16-00

(044) 204-99-63; (044) 204-99-65

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (72 академічні години)