Український інститут інформаційних технологій в освіті

Практика планування та створення середовища для дистанційного навчання з використанням Microsoft Teams (72 академічні години)

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Практика планування та створення середовища для дистанційного навчання з використанням Microsoft Teams»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Мета курсу: Ознайомити слухачів з принципами побудови on-line середовища для дистанційного навчання Microsoft Teams, показати ефективність та переваги використання MS Teams, надати практичний досвід в створенні, використанні та адмініструванні дистанційних курсів в середовищі  MS Teams, підвищити компетентність слухачів в області дистанційного навчання.

Основні завдання:

 • Засвоїти базові відомості про систему управління знаннями та її впровадження;
 • Ознайомити з методикою побудови on-line середовища для дистанційного навчання;
 • Ознайомити з базовим функціоналом середовища MS Teams;
 • Набути практичні вміння в:
  • розробці структури дистанційного курсу;
  • організації дистанційної комунікації між учасниками навчального процесу;
  • створенні спільної бібліотеки навчальних документів та матеріалів, організації роботи з ними;
  • створенні віртуальних класів та команд;
  • використанні інструментів проведення он-лайн навчання, зокрема, вебінарів;
  • організації контролю якості навчання, створенні опитувань, тестів та практичних завдань;
  • веденні обліку результативності навчання;
  • адмініструванні дистанційних курсів в середовищі  MS Teams.
 • Виконати випускну роботу зі створення власних ресурсів для здійснення дистанційного навчання в середовищі MS Team, в якому реалізовані всі основні компоненти, що вивчаються в курсі.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Потрібно мати досвід навчальної діяльності, вміння працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту. Потрібно, мати практичний досвід роботи з програмами MS Word, Excel, PowerPoint, (бажано також MS Outlook та MS Calendar) на початковому рівні.

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1 Організація дистанційного навчання. Порівняння  інструментів та засобів MS Teams та Google Classroom, як середовищ для дистанційного навчання. 4 2 2
2 Створення навчального середовища MS Teams для дистанційного навчання 4 2 2
3 Організація он-лайн вебінарів (нарад) для проведення занятій, консультацій, здійснення комунікацій між учасниками навчального процесу 4 2 2
4 Контроль якості навчання. Контроль знань в MS Teams: створення завдань, контроль виконання, звітність 4 2 2
5 Організація тестування. Створення тестів та опитувань (MS Forms). Автоматизація перевірки результатів тестування 4 2 2
6 Організація та використання спільної роботи з документами, таблицями та іншими файлами 4 2 2
7 Організація та керування бібліотекою навчальних матеріалів (OneNote). Організація сховища для додаткових матеріалів та матеріалів для самостійної роботи. Створення власних ресурсів викладача 4 2 2
8 Використання сервісу онлайн-нарад для планування та проведення лекцій, зустрічей, практичних занять, інших заходів.

Застосування засобу Календар Teams для планування навчального процесу.

Планування термінів виконання завдань та тестів.

8 4 4
9 Додаткові інструменти налаштування навчального процесу 4 2 2
11 Залік 4
  Всього годин 40 20 20 4

Консультації 

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Встановлення, запуск та реєстрація в MS Teams 2
2. Організація команд (класів) та каналів 2
3. Створення завдання, перевірка, облік 2
4. Проведення он-лайн навчання 2
Всього 8

Самостійна робота

№ п/п Теми Кількість годин
1. Створення класу та каналів. Додавання учнів. 6
2. Додавання матеріалів для навчання 6
3. Проведення он-лайн уроку 6
4. Створення завдання та перевірка результатів 6
  Всього 24

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  2,4/72

Контакти

Відділ підвищення кваліфікації

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

вівторок, четвер — з 12-00 до 16-00

(044) 204-99-63; (044) 204-99-65

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (72 академічні години)