Основи інноваційного підприємництва

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи інноваційного підприємництва »
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу:

Надання теоретичних знань з основ інноваційного підприємництва, формування практичних умінь в перетворенні наукової розробки в інноваційний бізнес-продукт, затребуваний ринком. Створення бізнес-моделі комерціалізації науково-технічної розробки.

Основні завдання:

 • ­Засвоїти основи інвестиційного підприємництва і підходи до комерціалізації науково-технічних розробок;
 • ­Набути знать та умінь щодо створення стартап-проекту;
 • ­Розробити і презентувати стартап-проект, в основу якого покладено науково-технічну розробку;
 • ­Здобути уміння:
  • Надавати науково-технічній розробці комерційну цінність;
  • Розробляти бізнес-модель проекту на основі науково-технічної розробки;
  • Працювати з вимогами та потребами споживачів інноваційного продукту;
  • Розробляти шляхи виводу розробки на ринок;
  • Підготувати інтелектуальну власність до захисту та комерційного використання;
  • Підготувати необхідні матеріали для зустрічі з інвестором;
  • Презентувати свій бізнес-проект інвестору.
 • ­­Виконати випускну роботу, що містить опис та презентацію бізнес-проекту на основі науково-технічної розробки;

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Програма розрахована на авторів та учасників інноваційних проектів, які готують свої проекти до комерціалізації і може бути цікавою для науково-педагогічних працівників, керівників та менеджерів інноваційних проектів, інженерів та винахідників.

Аудиторні заняття

№ п/п
Теми занять

Розподіл часу

  Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1.

Введення в інноваційне підприємництво. Поняття науково-технічного продукту. Продукт в бізнесі. Бізнес-ідея. Бізнес-технологія

4

3

1

2.

Бізнес-моделі комерціалізації науково-технічних розробок. Стартап модель. Проектна модель. Модель операційної діяльності

4

2

2

3.

Основи стартап діяльності. Стартап модель. Модель Canvas. Побудова моделі комерційної реалізації наукових розробок. Canvanizer.com

4

1

3

4.

Позиціювання рішення. Взаємозалежність частин бізнес-моделі. Усунення протиріч. Брейнстормінг. Робота з кейсами

4

1

3

5.

Основи продуктового маркетингу. Споживчі властивості продукту. Конкурентні переваги продукту на ринку

2

1

1

6.

Управління вимогами споживачів. Сегментація споживачів. Категорії споживачів. Дослідження потреб та вимог споживачів до продукту

2

1

1

7.

Підготовка продукту до виводу на ринок. Мінімально працюючий продукт. Позиціювання продукту. Дослідження та підтвердження гіпотез. Тестування та зворотній зв’язок зі споживачами

4

1

3

8.

Дослідження ринку та конкурентного середовища. Просування продукту на ринок

4

1

3

9.

Основи управління інтелектуальною власністю. Комерціалізація інтелектуальної власності. Захист інтелектуальної власності

4

2

2

10.

Основи фінансової діяльності. Собівартість продукту. Дохід. Затрати. Прибуток. Кошторис для інвестора

8

4

4

11.

Основи бізнес-планування. Структура бізнес-плану. Інвестиційний меморандум. Інвестиційний договір

4

2

2

12.

Робота з інвесторами. Форми інвестиційної діяльності. Види інвестування. Планування отримання інвестування. Повернення інвестицій

4

2

2

13.

Презентації для інвестора. Підготовка та проведення презентації.

4

1

3

14.

Залік

4

4

Всього:

56

22

30

4

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Створення бізнес-моделі

2

2.

Робота з вимогами та потребами споживачів

2

3.

Кошторис для інвестора

2

4.

Створення презентації бізнес-проекту для інвестора

6

6.

Робота з потенційними інвесторами. Взаємодія з бізнес-інкубатором «Sikorsky Challenge»

4

Всього:

16

Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Проведення маркетингових досліджень

14

2.

Підготовка бізнес-моделі власного проекту

8

3.

Підготовка опису та презентації бізнес-проекту для інвестора

14

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com