Український інститут інформаційних технологій в освіті

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу: навчити слухачів технологіям створення за допомогою цифрових фото та відеокамер навчальних фото та відеоматеріалів, їх розміщення їх у веб-середовищі та публікацій в мережі Інтернет.

Основні завдання:

Засвоїти теоретичні відомості про технології створення цифрового фото та відео , отримати знання з питань прав та захисту інтелектуальної власності на фото та відеоматеріали, що розміщуються в Інтернет;

Здобути навички:

  • зйомки власних фото та відеоматеріалів;
  • користування графічним редактором цифрових зображень Adobe Photoshop
  • використовування програмного забезпечення для відео монтажу;
  • розміщення відеоматеріалів в веб-середовищі та мережі Інтернет;
  • використання цифрових відеоматеріалів у навчальному процесі.

Виконати

  • випускну роботу: створення фрагменту інформаційного ресурсу з використанням фото та відео матеріалів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері та у середовищі Інтернет. Для виконання самостійної роботи бажано мати цифровий фотоапарат, веб-камеру або цифрову відеокамеру та мікрофон.

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1

Реєстрація. Вступне тестування. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення комп’ютера. Загальні відомості про цифрове фото та принципи роботи цифрових фото камер.

4

4

2

Основи фото та відео зйомки. Експозіційні параметри. Баланс білого. Рекомендації щодо зйомки при денному та штучному освітленні

2

2

3

Цифрові графічні редактори. Обробка фотозображень в графічному редакторі Adobe Photoshop. Тональна та кольорова корекція

2

1

1

4

Підготовка графічної інформації (графіки, схеми) для розміщення в мережі Інтернет. Підвищення чіткості зображення. Збільшення Інтерполяція, та зменшення зображень

4

1

3

5

Репродукційна фотозйомка, та обробка книжкових ілюстрацій засобами графічного редактора. Ретуш штрихових та напівтонових зображень

4

1

3

6

Інструменти та засоби виділення фрагментів зображень. Копіювання і робота з областю, що була виділена. Робота з шарами, колажування

2

1

1

7

Створення анімованих зображень.

4

1

3

8

Пакетна обробка зображень

2

1

1

9

Загальні відомості про цифрове відео та принципи роботи цифрових фото відеокамер. Рекомендації щодо зйомки

2

2

10

Права та захист прав інтелектуальної власності на фото та відео в Інтернет

2

2

11

Запис відео с різноманітних джерел: аналогова камера, цифрова камера, вебкамера. Мікрофон. Запис аудіо

2

1

1

12

Відеоредактори. Програмний продукт Pinacle. Інтерфейс. Огляд можливостей. Відеоряд. Аудіоряд. Медіабібліотека проекту (елементи та папки)

4

3

1

13

Програмний продукт Pinacle. Запис відео. Запис голосового супроводження. Формування послідовності відео. Відеоефекти

4

2

2

14

Програмний продукт Pinacle. Створення відеоряду з медіа бібліотеки (кліпів та їх фрагментів). Розділення кліпів в відеоряду. Ефекти. Переходи. Звук

2

1

1

15

Титрування

2

1

1

16

Використання презентаційного матеріалу у форматі Power Point для створення анімаційного відео

4

2

2

17

Збереження відео файлу в необхідному форматі. Налаштування кодеків. Публікування відео в Інтернеті (youtube, video.i.ua, vkontakte, moodle). Запис відео для перегляду оффлайн.

2

1

1

18

Програмні продукти для запису відео з екрану комп’ютера

2

1

1

19

Презентація, розроблених слухачами мультимедійних матеріалів

2

2

Всього

52

28

22

2

Консультації

№ п/п Теми занять Розподіл часу

1

Формування сценарію мультимедійних програм

5

2

Компіляція анімаційного та звичайного відео

5

3

Анімаційне та звичайне титрування для відео

5

4

Створення учбового фільму

5

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п Теми занять

Розподіл часу

1

Зйомка вихідних фрагментів відео

8

2

Створення проекту. Формування відеоряду

8

3

Запис голосового аудіосупроводження. Вибір аудіосупроводження

14

4

Зберігання відео та завантаження на сервер

4

5

Захист роботи в очній формі

2

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського
Онлайн-заявка для всіх бажаючих