Український інститут інформаційних технологій в освіті

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу: навчити технології створення веб-сторінок за допомогою мови логічної розмітки HТML та інструментів та сервісів Google.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про розроблення веб-ресурсів, використовувані кодування, формати зображень, що застосовуються в Інтернеті, засоби публікації веб-сторінок в Інтернет.
 • здобути навички роботи з інструментами та сервісами мережі Інтернет, що використаються для створення WEB- ресурсів
 • здобути навички розроблення структури веб-сайту, створення логічної розмітки для сторінок сайту згідно із розробленою структурою, розміщення інформації на зверстаних сторінках;
 • виконати випускну роботу, яка включає проектування змісту веб-ресурсу та розроблення веб-сторінок ресурсу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті.

Аудиторні заняття
Розподіл часу
№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1.

Загальна інформація про мережу Інтернет. Адресація, імена та служби. Поняття домен, сайт, «гіпертекст». Можливості гіпертексту

4

2

2

2.

Види інформаційних ресурсів в Інтернет. Пошукові системи та каталоги.
Ранжування сайтів. Alexa Rank як універсальний засіб контролю трафіку. Всесвітній WEB-архів

4

2

2

3.

Файлообмінні мережі. Хмарні системи збереження даних. Використання хмарних систем при розробленні WEB-сторінки

4

2

2

4.

Мова логічної розмітки HTML. Створення логічної розмітки з використанням каскадних листів стилів CSS.

4

2

2

5.

Засоби публікації веб-сторінок в Інтернет, поняття хостингу. Сервіси WEB — мастерінгу

4

2

2

6.

Створення сайту з використанням сервісу Google-site

4

2

2

7.

Використання платформи BLOGGER для створення WEB-ресурсів

4

2

2

8.

Основи SEO оптимізації WEB- ресурсів. Схема лінкування сторінок

4

2

2

9.

Оптимізація структури сайту з урахуванням мети та задач користувача. Статистика. Правила написання статей та підготовка ілюстративного матеріалу. Віджети та плагіни

4

2

2

10.

Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості

4

2

2

11.

Використання графічних пакетів для підготовки ілюстрацій для сайту. Огляд програми Adobe PhotoShop

4

2

2

12.

Використання програми Adobe PhotoShop для пакетної обробки зображень та для створення gif-анімації

4

2

2

13.

Залікове заняття. Презентація випускних робіт

4

4

Всього:

52

24

24

4

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Загальна інформація про мережу Інтернет. Адресація, імена та служби. Поняття домен, сайт, «гіпертекст». Можливості гіпертексту 2

2.

Види інформаційних ресурсів в Інтернет. Пошукові системи та каталоги 2

3.

Мова логічної розмітки HTML 2

4.

СЕО-оптимізація сайту 2

5.

Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості. Підбір кольорів для сайту 4

6.

Використання графічних пакетів для підготовки ілюстрацій та gif-анімацій. Огляд програми Adobe Photoshop 4

7.

Інструменти веб-майстра 4
Всього: 20
Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Проектування структури веб-ресурсу:

 • Виділення змістовних розділів
 • Проектування схеми перелінковки сторінок. Підготовлення контенту (текстів, ілюстрацій, тощо)
6

2.

Розроблення веб-сторінок ресурсу:

 • Вибір платформи та програмного рушия сторінки
 • Вибір шаблону
 • Створення навігаційного меню.
 • Розмітка веб-сторінок (головна сторінка, контакти,опис курсів, список публікацій тощо) та їх оформлення
 • Підготовка та додавання мультимедійного контенту
30
Всього: 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3,6/108
Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського
Онлайн-заявка для всіх бажаючих