Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: отримати знання, навички та досвід використання сучасних інструментів для організації навчання з використанням дистанційних форм та ресурсів у викладацькій та навчальній діяльності на прикладі інструментів Google, а саме середовища Google Suite for education .

Основні завдання:

 • Засвоїти базові відомості про середовище G Suite for education та її складові (Gmail, Google Drive, Google Академія, Calendar, Sites, Youtube, Hangouts, ClassRoom).
 • Ознайомитись з базовим функціоналом середовища Google Suite for education
 • Здобути навички та досвід застосування сервісів Google:
  • Google Docs, Google Drive, Youtube ,Google Академія — для підготовки та упорядкування навчальних матеріалів;
  • Gmail, Calendar, Sites, Hangouts – для навчальної та виробничої комунікації;
  • ClassRoom – для планування, підготовки та проведення дистанційних та змішаних навчальних курсів.
 • Опанувати методику використання середовища G Suite for education, як середовища підтримки дистанційного навчання та електронної підтримки очних форм навчання.
 • Виконати випускну практичну курсову роботу. А саме, розробити демонстраційний курс в середовищі G Suite for education з прикладами застосування інструментів що вивчалися у курсі.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту.

Аудиторні заняття

Розподіл часу

№ п/п

Теми занять

Кількість
годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку технологій навчання. Змішане навчання, масові відкриті он-лайн курси (MOOC), «перевернутий клас» тощо. Огляд курсу. Класифікація потреб викладачів у застосуванні сучасних технологій у викладацькій діяльності. Аналіз запитів та потреб студентів до технологій навчання

4

2

2

2.

Інформаційно-освітнє середовище викладача. Компоненти персонального ІОС викладача. Серсвіси Google Apps for education для навчальних закладів. Альтернативні системи та сервіси.

4

2

2

3.

Електронна пошта Gmail. Інтерфейс електронної пошти. Основні операції з поштою. Керування обліковим записом. Використання налаштувань користувача в Gmail для оптимізації його роботи (Загальні, Мітки, Вхідні, Облікові записи й імпорт, Фільтри й заблоковані адреси, Пересилання). Використання чату Gmail. Міграція з інших поштових сервісів

4

2

2

4.

Диск Google. Googlе документи, таблиці, презентації, форми опитувань. Особливості створення та редагування документів різних типів. Колективна робота з документами. Освітні рішення на основі хмарних документів Google

4

2

2

5.

Google Академія. Бібліотека власних публікацій. Дослідження стану цитувань власних публікацій. Застосування для пошуку навчальної літератури. Налаштування власного браузера для швидкого доступу до бібліотеки.

4

2

2

6.

Calendar Google. Розподіл ресурсів часу на основі календаря Google. Засоби електронної комунікації та взаємодії. Засоби оповіщення і зворотного зв’язку. Застосування декількох календарів одночасно. Приватні та публічні календарі.

4

2

2

7.

Google Sites. Створення та налаштування власного сайту. Обмеження. Типові структури Google-сайтів. Сайт-портфоліо викладача. Застосування для навчальної діяльності.

4

2

2

8.

Youtube. Сайт відеохостінгу. Можливості користувачів. Канали. Підписки на канали. Створення та налаштування власного навчального youtube-каналу. Завантаження відео. Налаштування режиму доступу та перегляду. Редагування відео. Субтитри. Аналіз та розмітка відео для навчальних цілей.

4

2

2

9.

Hangouts сервіс Google для обміну повідомленнями та проведення відео трансляцій в режимі реального часу. Знайомство с середовищем. Технічні вимоги для застосування Hangouts. Практикум проведення спілкування. Підготовка та відеозапис конференції.

4

2

2

10.

Google ClassRoom. Просте спеціалізоване середовище для організації дистанційного навчання та супроводу звичайного навчання. Створення та налаштування навчального курсу. Реєстрація слухачів. Створення завдань та оголошень. Організація навчальної діяльності у середовищі ClassRoom. Перевірка завдань. Перегляд журналу успішності.

4

2

2

11.

Практикум роботи з Google ClassRoom. Створення висланого курсу. Запрошення слухачів. Формування завдань. Перевірка виконання завдань.

4

4

12.

Формування індивідуального плану застосування інструментів G Suite for education для навчальної діяльності. Розбір кейсів.

4

2

2

13.

Залік

4

4

Всього:

52

22

26

4

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Робота з Googlе інструментами: пошта, диск, документи

4

2.

Робота з Calendar Google, Google Sites, Google Академія,

4

3.

Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Hangouts.

4

4.

Google ClassRoom. Побудова персонального плану застосування G Suite for education.

8

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Налаштування персонального Google середовища викладача

4

2.

Створення персонального сайту викладача

8

3.

Розроблення та запис демонстраційного відео у середовищі Hangouts

8

4.

Створення власного демонстраційного курсу у середовищі ClassRoom. Проведення пробних занять.

10

5.

Побудова персонального плану застосування G Suite for education.

6

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com