Український інститут інформаційних технологій в освіті

Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: отримати знання, навички та досвід використання сучасних інструментів для організації навчання з використанням дистанційних форм та ресурсів у викладацькій та навчальній діяльності на прикладі інструментів Google, а саме середовища Google Suite for education .

Основні завдання:

 • Засвоїти базові відомості про середовище G Suite for education та її складові (Gmail, Google Drive, Google Академія, Calendar, Sites, Youtube, Hangouts, ClassRoom).
 • Ознайомитись з базовим функціоналом середовища Google Suite for education
 • Здобути навички та досвід застосування сервісів Google:
  • Google Docs, Google Drive, Youtube ,Google Академія — для підготовки та упорядкування навчальних матеріалів;
  • Gmail, Calendar, Sites, Hangouts – для навчальної та виробничої комунікації;
  • ClassRoom – для планування, підготовки та проведення дистанційних та змішаних навчальних курсів.
 • Опанувати методику використання середовища G Suite for education, як середовища підтримки дистанційного навчання та електронної підтримки очних форм навчання.
 • Виконати випускну практичну курсову роботу. А саме, розробити демонстраційний курс в середовищі G Suite for education з прикладами застосування інструментів що вивчалися у курсі.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту.

Аудиторні заняття


п/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1. Огляд курсу. Потреби викладачів у застосуванні сучасних технологій у викладацькій діяльності. Аналіз запитів та потреб студентів/викладачів до технологій дистанційного навчання.

Практика.  Аккаунт в G Suite for Education. Налаштування аккаунту. Реєстрація в курсі. Знайомство з середовищем Classroom у якості користувача. Канали спілкування з викладачем та між собою. Знайомство слухачів.

4 2 2
2. Практикум.  Організація навчального  процесу через роботу в триадах.  Сучасна методика навчання через роботу в тріадах. Формування тріад,  робочі зошити, взаємоперевірка, таблиці моніторингу прогресу. Тренінг з роботи в тріадах. 4 4
3. Сервіси Google Apps for education.

Інформаційно-освітнє середовище викладача (IOC). Компоненти персонального ІОС викладача. Сервіси Google Apps for education для навчальних закладів.

Google ClassRoom. Просте спеціалізоване середовище для організації дистанційного навчання та супроводу звичайного навчання. Створення та налаштування навчального курсу. Реєстрація слухачів. Створення завдань та оголошень. Організація навчальної діяльності у середовищі ClassRoom. Перевірка завдань. Перегляд журналу успішності.

Практика. Створення власного курсу. Налагодження курсу. Проект курсу.

4 2 2
4. Диск Google. Googlе документи.

Диск Google. Googlе документи, таблиці, презентації, маїнд карти. Особливості створення та редагування документів різних типів. Колективна робота з документами. Освітні рішення на основі хмарних документів Google

Практика.  Робота з диск Google. Googlе документами, таблицями, презентаціями, маїнд картами.

4 2 2
5. Google Sites. Створення та налаштування власного сайту. Обмеження. Типові структури Google-сайтів. Сайт курсу. Застосування сайту для навчальної діяльності.

Практика. Створення власного сайту для курсу. Завдання курсу. Презентація курсу.

4 2 2
6. Електронна пошта Gmail. Інтерфейс електронної пошти. Основні операції з поштою. Керування обліковим записом. Використання налаштувань користувача в Gmail для оптимізації його роботи (Загальні, Мітки, Вхідні, Облікові записи й імпорт, Фільтри й заблоковані адреси, Пересилання). Використання чату Gmail. Міграція з інших поштових сервісів.

Практика.  Налаштування власного аккаунту та Gmail.

4 2 2
7. Calendar Google. Розподіл ресурсів часу на основі календаря Google. Засоби електронної комунікації та взаємодії. Засоби оповіщення і зворотного зв’язку. Застосування декількох календарів одночасно. Приватні та публічні календарі.

Практика.  Створення та налаштування особистих та спільних календарів. Створення подій та їх налаштування. Планування відеоконференцій meet.

4 2 2
8. Google форми, тести опитування. Створення та налаштування тестів. Проведення тестування. Перегляд таблиць результатів.

Практика. Створення, налаштування та апробація форм та тестів.  Управління доступом.

4 2 2
9. Google Meet  для обміну повідомленнями та проведення відео трансляцій в режимі реального часу. Знайомство з середовищем. Технічні вимоги для застосування meet.

Практика. Практикум проведення спілкування. Демонстрація власного екрану. Підготовка та відеозапис конференції.

4 2 2
10. Youtube. Сайт відеохостінгу. Можливості користувачів. Канали. Підписки на канали. Створення та налаштування власного навчального Youtube-каналу. Завантаження відео. Налаштування режиму доступу та перегляду. Редагування відео. Субтитри. Аналіз та розмітка відео для навчальних цілей.

Практика  Створення та налаштування власного навчального каналу. Основи створення навчального відео.

4 2 2
11. Практика. Практикум роботи з Google ClassRoom. Наповнення власного курсу. Запрошення слухачів. Формування завдань. Перевірка виконання завдань. 4 4
12. Розбір кейсів застосування інструментів G Suite for education.

Формування індивідуального плану застосування інструментів G Suite for education для навчальної діяльності. Розбір кейсів.

4 4
13. Залік 4 4
Всього: 52 18 30 4

Консультації


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Google ClassRoom. Створення власного курсу. 4
2. Робота з Googlе інструментами: пошта, диск, документи 4
3. Робота з Calendar Google, Google Sites 4
4. Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Meet. 4
5. Побудова персонального плану застосування G Suite for education. 4
Всього: 20

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Налаштування персонального Google середовища викладача. Реєстрація аккаунта. Формування тріад. 4
2. Створення та налаштування прототипу власного дистанційного курсу у середовищі ClassRoom. 8
3. Розроблення та запис демонстраційного відео у середовищі Meet 8
4. Розроблення гугл форм.  Створення тестів та проведення пробного тестування 8
5. Підготовка випускної роботи. Проведення пробних занять. 6
6. Побудова персонального плану застосування G Suite for education. 2
Всього: 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин
 3,6/108
Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

Консультації — вівторок, четвер з 12-00 до 16-00

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського
Онлайн-заявка для всіх бажаючих