Український інститут інформаційних технологій в освіті

Створення і використання web-ресурсів навчальної дисципліни

Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення і використання веб — ресурсів навчальної дисципліни»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу — розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування).
 • Здобути навички:
  • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
  • створення інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
  • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
  • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни;
  • використання різних засобів та середовищ для розміщення навчальних матеріалів та віддаленої навчальної комунікації.
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни з використанням різних платформ доступу.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;
Аудиторні заняття

Розподіл часу

№ п/п
Теми занять
Кількість
годин
Лекції Практичні
заняття
Залік

1

Структура та загальні задачі курсу.
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі

4

2

2

2

Підготовка та розміщення матеріалу для веб-середовища

2.1

Особливості підготовки та розміщення текстового та мультимедійного матеріалу на ВЕБ-сторінках.
Вибір та обробка ілюстративного матеріалу.
Пакетна обробка зображень, та створення анімованих зображень за допомогою графічних редакторів

4

1

3

2.2

Цифрові відео редактори. Медіа бібліотека. Створення відеоряду (кліпів, фрагментів). Розділ кліпів в відеоряді. Ефекти. Переходи. Звук. Слайд-шоу в документальному та учбовому фільмі. Ефекти Кена Бьорнса. Сценарій запису.
Запис відео лекцій, відео інструкцій та відео уроків

4

1

3

2.3

Використання платформи BLOGGER для створення WEB-ресурсів. Вибір шаблонів, тем, організація сервісного меню.
Сервіси WEB – мастерінгу. Google webmaster, Bing webmaster. Реєстрація сайтів, та керування пошуковими ботами. Формування інструкцій robots.txt

4

1

3

3

Сервіси Google як засіб для дистанційного навчання

3.1

Диск Google. Googlе документи, таблиці, презентації, форми опитувань. Особливості створення та редагування документів різних типів. Колективна робота з документами. Освітні рішення на основі хмарних документів Google

4

3

1

3.2

Сайт відеохостінгу Youtube. Можливості користувачів. Канали. Підписки на канали. Створення та налаштування власного навчального youtube-каналу. Завантаження відео. Сервіс Google Hangouts для обміну повідомленнями та проведення відео трансляцій в режимі реального часу

4

2

2

3.3

Google ClassRoom. Просте спеціалізоване середовище для організації дистанційного навчання та супроводу звичайного навчання. Створення та налаштування навчального курсу. Реєстрація слухачів. Створення завдань та оголошень. Організація навчальної діяльності у середовищі ClassRoom. Перевірка завдань. Перегляд журналу успішності

4

2

2

4

Сучасна платформа підтримки дистанційного навчання Moodle 3.4

4.1

Сучасна платформа підтримки дистанційного навчання Moodle 3.4. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес

4

4

4.2

Початок роботи з системою дистанційного навчання Moodle 3.4. Інтерфейс Moodle. Створення та модифікація структури курсу. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурси Файл, Сторінка

4

2

2

4.3

Тестування. Основні поняття. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

4.4

Тестування. Використання шаблону тестів

4

2

2

4.5

Створення ресурсів в дистанційному курсі: Пояснення, Гіперпосилання. Додавання елементів курсу: Завдання, Глосарій

4

2

2

4.6

Адміністрування курсу в Moodle

2

2

5

Залік

2

2

Всього:

52

25

25

2

Консультації
№ п/п Теми занять

Розподіл часу

1.

Редагування зображень у графічному редакторі

2

2.

Запис відео лекцій, відео інструкцій та відео уроків

2

3.

Використання нових шаблонів на платформі BLOGGER

2

4.

Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Hangouts.4

2

5.

e ClassRoom. Побудова персонального плану застосування G Suite for education

2

6.

Створення та модифікація структури курсу

4

7.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

2

8.

Тестування в дистанційному курсі

4

 

Всього:

20

Самостійна робота
№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка ілюстративного матеріалу для розміщення на ресурсі викладача

4

2.

Підготовка сценаріїв для відео уроків

4

3.

Підготовка інструкцій для пошукових ботів

4

4.

Робота з Youtube. Редагування відео. Проведення відео конференції в Hangouts

6

5.

Створення власного демонстраційного курсу у середовищі ClassRoom. Проведення пробних занять

6

6.

Створення та модифікація структури курсу в Moodle 3.4. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

8

7.

Тестування

4

  Всього:

36

  Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com