Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.6

Програма курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників
«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.6»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання платформи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі; навчити слухачів технології створення дистанційних курсів на базі сучасної платформи дистанційного навчання Moodle 3.4; напрацювати практичні навички управління навчанням та адміністрування дистанційного курсу.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
  • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
  • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
  • виконати випускну роботу: розробити дистанційний курс навчальної дисципліни. У курсу використати основні функціональні можливості платформи.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

  • знати основні відомості про Windows;
  • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
  • завантажувати файли на сайти,
  • працювати з програмою MS Word.
Аудиторні заняття

Розподіл часу

№ п/п
Теми занять
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік

1.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес 4 4

2.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle 4 2 2

3.

Початок роботи з Moodle. Інтерфейс системи дистанційного навчання Moodle. Створення та модифікація структури курсу. Редагування параметрів курсу. 4 2 2

4.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурс Веб-сторінка, ознайомлення з текстовим редактором Moodle. 4 2 2

5.

Створення ресурсів в дистанційному курсі: Книга, Пояснення, Гіперпосилання та інше 4 2 2

6.

Тестування. Основні поняття. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування 4 2 2

7.

Тестування. Використання шаблону тестів 4 2 2

8.

Додавання елементів курсу. Анкета, База даних, Вики, Завдання 4 2 2

9.

Додавання елементів курсу. Семінар, Форум, Чат. Створення глосарію 4 2 2

10.

Елемент курсу Лекція. Створення лекції 4 2 2

11.

Практична робота з авторськими курсами в Moodle 4 4

12.

Адміністрування курсу в Moodle 4 2 2

13.

Залік. 4 4
Всього:

52

24

24

4

Kонсультації
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle 2

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу. 1

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі 4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку 2

5.

Створення тестів 8

6.

Додавання завдань до курсу 2

7.

Адміністрування курсу в Moodle 1
Всього: 20
Самостійна робота
№ п/п Теми занять Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle 10

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу. 2

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі 4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку 4

5.

Створення тестів 12

6.

Додавання завдань до курсу 4
Всього: 36
Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин 3,6/108
Координатори навчанння
Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044)204-99-63 
Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com