Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського з англійської мови

Інформаційний лист
Про підвищення кваліфікації з англійської мови
в НМК «ІПО» в 2019-2020 н.р.

На виконання наказу ректора від 06.06.2013 №1-188 та розпорядження 5-67 від 27.04.2016, з метою підготовки науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського до викладання навчальних дисциплін іноземним студентам англійською мовою, НМК «ІПО» продовжує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з англійської мови (рівень B1-B2).

Навчання здійснюватиметься за двома варіантами:

 • за замовленням та за рахунок факультетів/ інститутів;
 • за власний рахунок слухачів.

Варіант І:

Навчання за замовленням факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання своїх науково-педагогічних працівників здійснюють факультети/інститути).

Групи формуються з урахуванням навчальної спеціалізації викладачів та навчаються за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», що призначена для слухачів, які володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми — 108 академічних годин. Термін навчання – 1 семестр. Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3000 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3) або вільними ресурсами Інтернету.
 • НМК «ІПО» не видає міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ:

 • декани факультетів /директори інститутів надають в НМК «ІПО» заявки на навчання за програмою «Англійська мова професійного спрямування (рівень В2)». Заявка включає список науково-педагогічних працівників та координати відповідальної особи від факультету/інституту (Додаток 1);
 • відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО» проводить попереднє тестування згідно наданому списку та за результатами тестування формує навчальні групи;
 • НМК «ІПО» та факультети/інститути укладають договори про навчання науково-педагогічних працівників.

Термін подачі заявок: до 27 вересня 2019 р

Контактна особа: Корчевна Лариса Володимирівна:
Тел.. (044) 204-81-63, e-mail: lkorchevna@ipo.kpi.ua

Варіант II:

Навчання за власним бажанням викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

(Оплату за навчання науково-педагогічні працівники здійснюють самостійно).

Групи формуються за фактично наданими заявками. Навчальна програма «Англійська мова просунутого рівня В2» призначена для слухачів, які вже володіють англійською мовою на рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR.

Обсяг програми — 108 академічних годин. Термін навчання – 1 семестр. Чисельність навчальної групи – від 10 осіб. Вартість навчання 1 слухача – 3000 грн.

Навчання здійснюють викладачі факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі успішного закінчення навчання за програмою «Англійська мова просунутого рівня В2», слухачам надаватиметься свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Звертаємо увагу:

 • проводиться обов’язкове попереднє тестування всіх потенційних слухачів, що зазначені в заявці факультету, на відповідність вимогам до необхідного рівня володіння англійською мовою.
 • для самостійного попереднього оцінювання власного рівня володіння мовою можна скористатися матеріалами, які додаються в окремому файлі (Додаток 3) або вільними ресурсами Інтернету.
 • НМК «ІПО» не видає міжнародні сертифікати щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

науково-педагогічним працівникам:

 • заповнити заявку (Додаток 2) та надати її у відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО»;
 • пройти тестування (проводить відділ підвищення кваліфікації НМК «ІПО») після отримання необхідної для формування групи кількості заявок);
 • після проходження тестування, у разі підтвердження необхідного рівня володіння англійською мовою, та після формування групи, укласти договір з НМК «ІПО» про навчання та здійснити оплату.

Термін подачі заявок: до 27 вересня 2019 р

Координатори навчанння:

Гущіна Людмила Олексіївна: e-mail: guschina@ipo.kpi.ua
Логінова Світлана Володимирівна: e-mail: lana@ipo.kpi.ua
Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна: e-mail: mi@ipo.kpi.ua
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(044)204-99-63 

Додаткова адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com