Інформація про курс

«Англійська мова для студентів ФАКС 2 курсу частина 2»

Дистанційний курс «Англійська мова для студентів ІІ курсу ФАКС Air Navigation Part II» розроблений для розвитку навичок читання для професійно-орієнтованого навчання студентів спеціальності «Авіоніка» та «Авіа- та ракетобудування».

Курс побудовано відповідно до програми, яка передбачає навчання студентів вмінню працювати з англомовною літературою за фахом, збагаченню словникового запасу.

Мета даного курсу-розширити та закріпити володіння темінологічної лексики, вміння працювати самостійно.

Курс складається з 6 модулів.  Кожний модуль містить текст за фахом, різні види вправ, термінологічний словник, письмові та усні завдання. 

Вадаська Світлана Валеріївна
ст. викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2

perverse.sex
Hide|Show