Інформація про курс

«Англійська мова для студентів ФАКС 2 курсу частина 1»

Метою розвитку навичок професійно-орієнтованого навчання є поєднання практичного володіння англійською мовою та формування професійної мовної компетенції. Дистанційний курс AIR NAVIGATION розроблений для розвитку читання для професійно-орієнтованого навчання для студентів ІІ курсу  факультету ФАКС спеціальностей Авіа-та ракетобудування та «Авіоніка» Курс побудовано відповідно до програми, яка передбачає навчання студентів вмінню працювати з англомовною літературою за фахом, збагаченню словникового запасу.
Мета даного курсу— розширення та закріплення студентами термінологічної лексики за фахом та вміння працювати з текстами самостійно.

Курс складається з шести модулів. Кожний модуль містить текст за фахом, різні види вправ, термінологічний словник в модулі 1 до всього курсу та тест.

Дроздович Наталія Юріївна
ст.викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2.

email drozdovych@gmail.com

perverse.sex
Hide|Show