Інформація про курс

«Технології е-урядування»

Дистанційний курс «Технології е-урядування» розроблено в рамках проекту «Створення і підготовка діяльності Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим» (http://crimea.e-gov.org.ua)

Актуальність розроблення.
Необхідність підвищення рівня знань і умінь державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, і, зокрема, в Автономній Республіці Крим щодо впровадження і використання технологій електронного урядування (е-урядування) та інших інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у професійній діяльності та ефективній взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування із громадянами, недержавними громадськими організаціями та бізнес-структурами.

Даний курс є дистанційним і частиною загального курсу, який, окрім дистанційного навчання і тестування, також включає очні тренінги для державних службовців, службовців місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства та бізнесу.

Мета курсу

підготовка кваліфікованих фахівців — органів публічної адміністрації (державних службовців, службовців місцевого самоврядування), представників бізнесу та третього сектору — які володітимуть глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері застосування технологій е-урядування у діяльності публічної адміністрації, її взаємодії з бізнес-структурами та громадським сектором.

Після вивчення курсу «Технологій е-урядування» слухачі повинні:

отримати і поглибити теоретичні знання щодо:

 • можливостей і переваг технологій е-урядування для публічної адміністрації, бізнесу та третього сектору;
 • позитивного досвіду (practices)
 • впровадження технологій е-урядування у зарубіжних країнах;
 • завдань та етапів впровадження е-урядування;
 • правового забезпечення е-урядування в Україні;
 • організації електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису;
 • вимог, що ставляться до веб-сайту органа влади;
 • основних проблем впровадження технологій е-урядування в Україні

здобути навички:

 • створення електронних документів та роботи з ними;
 • використання інтерактивних можливостей Єдиним веб-порталу органів виконавчої влади та веб-сайтів інших органів влади;
 • використання електронної пошти для роботи із зверненнями громадян;
 • організації та порядку надання електронних адміністративних послуг  

виконати випускну роботу, яка включає в себе:

 • виконання практичних завдань;
 • створення алгоритму отримання електронної адміністративної послуги — на вибір;
 • виконання тестування за дистанційним курсом

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають навички роботи з комп’ютером та попередньо пройшли відповідне тестування. освоїли курси «Комп’ютерна грамотність» та «Комп’ютерна компетентність»

perverse.sex
Hide|Show