Інформація про курс
«Англійська мова професійного спрямування»

Дистанційний курс «Англійська мова професійного спрямування» розрахований для студентів ІІІ- IV курсів ФАКС НТУУ «КПІ» напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» за спеціальністю 6.091302 «Метрологія та вимірювальна техніка».
Курс розроблено відповідно до програми, яка передбачає навчання студентів вмінню працювати з англомовною літературою за фахом, збагаченню словникового запасу.
Мета даного курсу — розширити та закріпити володiння термiнологiчною лексикою, поглибити знання студентів з граматики, розвивати навички самостійного читання.
Курс складається з двох частин, кожна з яких містить 6 модулів. Модуль має наступну структуру: два тексти в межах заданої теми з дотекстовими та післятекстовими вправами, які включають завдання на розуміння тексту, а також граматичні та лексичні вправи. Крім того, наявні комунікативні завдання для обговорення у форумі, а також словник. Загальний час для самостійної роботи над кожним уроком курсу — шість  академічних годин.

План курсу

English for Metrology. Part I.

 • 1. Role of metrology
 • 2. History of metrology
 • 3. Calibration and traceability
 • 4. Measurement uncertainty
 • 5. Measurement error, accuracy and precision
 • 6. Time measurement

English for Metrology. Part II.

 • 7. Frequency measurement
 • 8. Pressure measurement
 • 9. Vacuum measurement
 • 10. Volume measurement
 • 11. Ultrasound measurement
 • 12. Energy measurement
perverse.sex
Hide|Show