Інформація про курс
«Курс електронних лабораторних робіт з загальної хімії для студентів технічних спеціальностей бакалаврського циклу підготовки дистанційної навчання»

Мета проведення електронних лабораторних робіт - закріпити та поглибити теоретичний програмний матеріал, оволодіти практичними навичками роботи в хімічній лабораторії.
Відповідно до цього, лабораторні роботи мають давати студентам чітке уявлення про хід виконання дослідів, ілюструвати лабораторне обладнання, яке використовується під час проведення роботи та відображати результати дослідів, які б студент мав простежити під час проведення роботи в хімічній лабораторії. При цьому обов’язковою складовою кожної електронної лабораторної роботи з хімії, на нашу думку, має бути інтерактивність. В іншому разі проведення електронної лабораторної роботи буде зведене до перегляду студентом анімованого ілюстративного ролику по даній роботі, що не дасть належним чином ознайомитися з усіма аспектами реального досліду та не дозволить відчути студенту себе виконавцем цієї роботи, а тільки спостерігачем показаних дослідів.

Під інтерактивністю ми розуміємо необхідність студентом ініціювати певні фрагменти анімації, які ілюструватимуть дії дослідника під час проведення лабораторної роботи. За допомогою анімованих інтерактивних роликів можна представити ті аспекти роботи, які студент не міг відстежити під час виконання лабораторної роботи в учбовій лабораторії, наприклад хімічні реакції чи фізичні процеси на молекулярному рівні. Інтерактивність дозволить впливати на процес виконання роботи та акцентувати увагу на операціях, які має провести дослідник в хімічній лабораторії під час виконання цієї роботи.
Комп'ютерні лабораторні роботи являють собою анімовані ролики у форматі Adobe Flash Player.

Для запуску електронної лабораторної роботи з хімії потрібно встановити програвач Flash анімації Adobe Flash Player у випадку, якщо при намаганні запустити лабораторну роботу виникли проблеми.

Перед початком виконання, при намаганні запуску лабораторної роботи, операційна система у випадку неможливості відтворення файлу запропонує завантажити безкоштовно останню наявну версію програми Adobe Flash Player для відповідної операційної системи з офіційного сайту виробника (http://www.adobe.com/products/flashplayer/support/index.html). Існують відповідні версії цього програвача для всіх розповсюджених операційних систем та броузерів, що знімає будь які обмеження і не вимагає специфічного апаратного забезпечення та придбання певного програмного забезпечення для можливості працювати з даним типом файлів.

Автори-розробники

Пацкова Тетяна Валентинівна – науковий консультант, кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ»

Бендюг Владислав Іванович – відповідальний виконавець, кандидат технічних наук, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ».
e-mail: Vio77@mail.ru

perverse.sex
Hide|Show