On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення і використання веб - ресурсів навчальної дисципліни»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу — Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування).
 • Здобути навички:
 • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
 • створення інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
 • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
 • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати у програмі MS PowerPoint;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість
годин

Лекції

Практичні
заняття

Залік

1

Структура та загальні задачі курсу.
Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Практика впровадження дистанційних ресурсів з навчальних дисциплін в навчальний процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Види навчальних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Методичні, педагогічні та організаційні аспекти

4

4

 

 

2

Практичний досвід використання IKT в навчальному процесі. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського

4

4

 

 

3

Текстові електронні навчальні матеріали. Основні принципи побудови, типова структура, технічні вимоги, методика створення. Послідовність обробки тексту. Елементи форматування та типові помилки. Підготовка текстових документів для створення дистанційних інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

4

2

2

 

4

Підготовка навчальних презентацій.. Презентація, як навчальна комунікація. Види презентацій. Візуалізація та ефективність презентацій. Вебінари, як форма дистанційного навчання. Підготовка презентацій для вебінарів.

4

2

2

 

5

Підготовка навчальних презентацій. Технічні питання підготовки ефективної презентації. Усунення типових помилок. Алгоритми підготовки презентаційних матеріалів.

4

2

2

 

6

Технологія розробки дистанційних курсів у середовищі Moodle. Структурні складові дистанційного курсу.

4

2

2

 

7

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ознайомлення і робота з програмою Uploader

4

2

2

 

8

Тестування. Основні поняття. Специфікація тесту. Формати тестових завдань. Створення та розміщення тестів в дистанційному курсі

4

2

2

 

9

Тестування. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

 

10

Додавання завдання до курсу. Перемикання між ролями. Створення глосарію. Створення резервних копій курсів та їх відновлення

4

2

2

 

11

Практична робота з авторськими курсами в Moodle

4

 

4

 

12

Google інструменти для навчальної діяльності викладача. . Засоби і середовища навчальної комунікації та колективної роботи.

4

2

2

 

13

Web-сайт викладачаПростіші шляхи створення та використання

4

2

2

 

14

Залік

4

 

 

4

Всього:

56

28

24

4

Консультації з виконання самостійної випускної роботи

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Створення дистанційного курсу в середовищі Moodle

8

2.

Тестування

4

3.

Створення презентації

4

 

Всього:

16

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Розроблення структури дистанційного курсу

4

2.

Підготовка текстових електронних навчальних матеріалів для створення інформаційних ресурсів навчальної дисципліни

8

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі.

4

4.

Розроблення тестів та розміщення їх в дистанційному курсі

10

5.

Створення презентації для вебінару

6

6.

Створення власного Web-сайту викладача

4

 

Всього:

36

 

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

perverse.sex
Hide|Show