On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Впровадження дистанційного навчання у ВНЗ »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу:
Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в питаннях впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах, в області створення дистанційних навчальних ресурсів та організації дистанційного навчання.

Основні завдання:

  • Засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання веб-ресурсів підтримки навчального процесу.
  • Здобути навички:
    • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами дистанційного навчання з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
    • створення власних електронних ресурсів та їх розміщевання у дистанційному курсі з використанням платформи Moodle;
    • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
  • Вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
  • Володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
  • Виконати випускну роботу: розробити фрагмент дистанційного курсу, що складатиметься з трьох модулів (один модуль – не менше 5 сторінок лекційного матеріалу). У фрагменті курсу використати основні функціональні можливості платформи: тестування, завдання, анкетування, швидке опитування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

  • знати основні відомості про Windows;
  • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
  • завантажувати файли на сайти,
  • працювати з програмою MS Word.

Курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп’ютером, бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни веб-ресурсами, а також брати участь у організації та реалізації дистанційного навчання.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

 

Законодавча база. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

 

 

 

 

1.

Положення про дистанційне навчання

2

1

1

 

2.

Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями

2

1

1

Робота с платформою дистанційного навчання

3.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle.

1

1

 

 

4.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

7

2

5

 

5.

Початок роботи з Moodle. Системні вимоги. Розміщення елементів в Moodle.

4

1

3

 

6.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу.

4

2

2

 

7.

Модуль функціональних можливостей –Анкетування (Survey). Види анкетування в Moodle.

2

1

1

 

8.

Модуль функціональних можливостей – Швидке опитування (Choice). Створення швидкого опитування. Робота з швидким опитуванням.

2

1

1

 

9.

Модуль функціональних можливостей – глосарій. Створення глосарію.

2

1

1

 

10.

Модуль функціональних можливосте – Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням

2

1

1

 

11.

Створення тестів

8

4

4

 

12.

Блоки. Загальні відомості о блоках. Додання блоку. Типи блоків. Фільтри. Поняття фільтра. Управління фільтрами.

4

2

2

 

13.

Адміністрування курсу в Moodle

4

2

2

 

14.

Презентація, розроблених студентами навчальних курсів.

4

2

2

 

15.

Використання вебінарів (веб-конференцій) в дистанційному та очному навчанні

4

2

2

 

16.

Залік

2

 

 

2

 

Всього:

54

25

25

2

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Законодавча база. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

4

2.

Підготовка  текстових матеріалів у форматі Microsoft Word для розміщення в системі дистанційного навчання Moodle

3

3.

Робота з курсом в Moodle. Ресурси курсу. Анкетування (Survey). Швидке опитування (Choice). Робота із швидким опитуванням. Глосарій. Створення глосарію

3

4.

Завдання (Assignment). Створення завдання. Робота із завданням

3

5.

Створення тестів

3

6.

Блоки. Додання блоку. Типи блоків. Фільтри. Управління фільтрами. Адміністрування курсу в Moodle

2

Всього:

18


Самостійна робота

Розроблення фрагменту дистанційного курсу з використанням e-learning платформи Moodle (3 модуля)

№ п/п

Занять

Розподіл часу

1.

Вивчення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у ВНЗ

2

2.

Розроблення вступної частини:

  • Назва курсу;
  • Відомості про автора (з фотографією автора) курсу;
  • Анотація курсу (не більше 1 стор.);
  • Робоча програма курсу;
  • Зміст курсу;
  • Список використаних джерел.

 

4

3.

Розроблення змістовної частини курсу у платформі Moodle:

  1. Розроблення тексту 3-х модулів курсу, оформлений єдиним шрифтом (наприклад, Arial 12), кількістю — не менше 5 ресурсів по кожному модулю, об’єм одного ресурсу — не менше однієї сторінки А4 .
  2. Розроблення глосарію до 3-х модулів курсу (не менше 10-ти термінів).

10

  1. Використання в ресурсах графічного матеріалу (не менше трьох зображень у кожному модулі) у форматі .jpg або gif.
  2. Використання таблиць у ресурсах (не менше ніж 3 таблиці на весь фрагмент).
  3. Розроблення блоку тестів у вигляді окремого модулю у кількості не менше 20 запитань

8

  1. Розміщення анкет наступних типів: ATTLS, COOLES, «Критичної події».
  2. Формування: швидкого опитування, завдання.
  3. Розміщення блоків у курсі: HTML, випадковий термін глосарію, результат тестування, календар.

8

4.

Підготовка до захисту роботи

2

5.

Підготовка матеріалів для проведення вебінару

2

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

Примітка: фрагмент дистанційного курсу повинен бути виконаний та розміщений у платформі Moodle на сервері УІІТО. Для перевірки виконаної роботи необхідно відправити викладачеві наступні дані електронною поштою:

  • Прізвище, ім’я, по-батькові;
  • Логін та група;
  • Адреса (URL) розробленого фрагменту курсу.
perverse.sex
Hide|Show