On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Ефективна робота з презентаціями (на базі PowerPoint 2010/13) »
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу:

 • забезпечити засвоєння принципів та технологій підготовки та проведення різноцільових презентацій;
 • поглиблене вивчення можливостей програми підготовки презентацій PowerPoint 2010/13 та напрацювання навичок її професійного використання в роботі викладача, науковця, проектної діяльності.

Основні завдання:

 • засвоїти основні принципи та технології створення та проведення публічних презентацій для різних цілей;
 • опанувати всі етапи роботи з презентаціями: підготовку, проектування, створення електронних презентацій та їх професійне використання;
 • навчитися застосовувати всі функціональні можливості програми підготовки презентацій PowerPoint 2010/13;
 • здобути навички:
  • планування та підготовки презентації залежно від мети, типу, адресації, способу доставки презентацій;
  • створювання презентації на основі шаблонів, структур, існуючих презентацій та авторських слайдів;
  • роботи з об’єктами слайду: текстом, малюнками, таблицями, схемами, об’єктами WordArt, SmartArt й діаграмами, інтерактивними елементами керування;
  • застосування ефектів анімації та переходів між слайдами;
  • керування демонстрацією презентації;
  • керувати різними видами доставки презентацій, друкувати, готувати роздавальні матеріали;
  • підготовки та проведення публічних презентацій різного типу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для слухачів, які хочуть поглибити та вдосконалити свій досвід роботи над створенням презентацій.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • вільно виконувати набір тексту з клавіатури;
 • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук);
 • грамотно виконувати форматування текстових документів.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Види презентацій. Мета створення. Типові помилки. Складові успішної презентації. Теорія когнітивного навантаження та підготовка презентації. Планування презентації. Підготовка інформації для використання в електронної презентації. Програми презентацій. Призначення. Функціональні можливості

4

2

2

 

2.

Функціональне призначення програми PowerPoint. Нові можливості Microsoft PowerPoint 2010/13. Інтерфейс PowerPoint 2010/13. Стрічка, вкладки, групи, панель швидкого доступу, міні-панель форматування. Настроювання вікна, режимів роботи, панелі швидкого доступу. Настроювання параметрів програми користувачем. Представлення Office Backstage. Довідкова система. Типи файлів

4

2

2

 

3.

Алгоритм створення презентації із слайдів. Параметри слайдів. Макет/розмітка слайдів. Вставка об'єктів. Розділ презентації. Створення презентації із структури. Повторне використання слайдів із збереженої презентації та бібліотеки слайдів. Дублювання обраних слайдів. Створення з використанням шаблонів ставка і редагування об'єктів. Введення і вставка тексту. Форматування текстових полів. Використання колекції WordArt

4

1

3

 

4.

Робота з графічними елементами. Робота із SmartArt. Робота з зображеннями, об’єктами відео та аудіо. Створення, редагування, форматування діаграм та таблиць

4

1

3

 

5.

Форматування слайдів. Дизайн. Тема. Налаштування параметрів теми: кольори, шрифти, ефекти. Кольорові схеми. Колонтитули. Видачі. Нотатки. Зразки слайдів, видач, нотаток та робота зі зразками (макетами)

4

2

2

 

6.

Застосування переходів і анімацій. Застосування вбудованих і користувальницьких анімацій. Застосування параметрів ефектів і шляхів. Застосування і зміна переходів між слайдами. Робота з анімаціями

4

1

3

 

7.

Спільна робота над презентаціями. Керування коментарями у презентаціях. Порівняння і об'єднання презентацій Застосування інструментів перевірки правопису

4

1

3

 

8.

Збереження презентацій Збереження презентацій як презентацій, що не редагуються, в форматі PDF, XML, структури, збереження слайда або об'єкта як файлу малюнка, збереження презентації як демонстрації PowerPoint. Упаковка презентації, створення відеозапису презентації, створення роздавальних матеріалів. Друк презентацій. Захист презентацій

4

1

3

 

9.

Демонстрація презентацій та публічний виступ. Застосування інструментів презентації. Налаштування слайд-шоу, таймінгу презентації. Запис презентацій. Публічний виступ з презентацією. Презентація та питч

4

1

3

 

10.

Підготовка та проведення презентацій різного призначення. Види презентацій за призначенням. Тренінг

4

 

4

 

11.

Підготовка та проведення презентацій різного призначення. Види презентацій за адресацією. Тренінг

4

 

4

 

12.

Підготовка та проведення презентацій різного призначення. Види презентацій за способом доставки. Тренінг

4

 

4

 

13.

Захист. Демонстрація авторської презентації

4

 

 

4

 

Всього:

52

12

36

4

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Виконання завдань за темами курсу

10

2.

Створення презентації за різними призначеннями

10

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Створення презентації за різними призначеннями

14

2.

Створення власної презентації

12

3.

Знайомство з ресурсами веб-вузла Microsoft Office Online

10

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

perverse.sex
Hide|Show