On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників
 «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання платформи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі; навчити слухачів технології створення дистанційних курсів на базі сучасної платформи дистанційного навчання Moodle 3.4; напрацювати практичні навички управління навчанням та адміністрування дистанційного курсу.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
  • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
  • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу.
  • виконати випускну роботу: розробити дистанційний курс навчальної дисципліни. У курсу використати основні функціональні можливості платформи.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

  • знати основні відомості про Windows;
  • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп'ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
  • завантажувати файли на сайти,
  • працювати з програмою MS Word.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Методичні вказівки по роботі з Moodle. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес

4

4

2.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

4

2

2

3.

Початок роботи з Moodle. Інтерфейс системи дистанційного навчання Moodle. Створення та модифікація структури курсу. Редагування параметрів курсу.

4

2

2

4.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурс Веб-сторінка, ознайомлення з текстовим редактором Moodle.

4

2

2

5.

Створення ресурсів в дистанційному курсі: Книга, Пояснення, Гіперпосилання та інше

4

2

2

6.

Тестування. Основні поняття. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування

4

2

2

7.

Тестування. Використання шаблону тестів

4

2

2

8.

Додавання елементів курсу. Анкета, База даних, Вики, Завдання

4

2

2

9.

Додавання елементів курсу. Семінар, Форум, Чат. Створення глосарію

4

2

2

10.

Елемент курсу Лекція. Створення лекції

4

2

2

11.

Практична робота з авторськими курсами в Moodle

4

4

12.

Адміністрування курсу в Moodle

4

2

2

13.

Залік.

4

4

 

Всього:

52

24

24

4

Kонсультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

2

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу.

1

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку

2

5.

Створення тестів

8

6.

Додавання завдань до курсу

2

7.

Адміністрування курсу в Moodle

1

 

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Підготовка текстових матеріалів у форматі Microsoft Word, для розміщення в Moodle

10

2.

Створення та модифікація дистанційного курсу.

2

3.

Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі

4

4.

Створення ресурсів в курсі: пояснення, веб-сторінка, посилання на файл або веб-сторінку

4

5.

Створення тестів

12

6.

Додавання завдань до курсу

4

 

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

perverse.sex
Hide|Show