On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Міжнародні проекти: підготовка, подання, управління»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання міжнародних стандартів.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність системного підходу до управління міжнародними проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління;
 • здобути навички:
  • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
  • оцінки ефективності та ризиків проекту;
  • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
  • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
  • підбору виконавців проекту;
  • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
  • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
  • визначення напрямів використання продукту проекту.
  • використання інформаційних технологій та комунікацій для здійснення управління проектом, пошуку інформації про міжнародні програми і гранти у освітянській та науково-технічній сферах;
  • підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм.
  • розвитку наукової кар’єри за допомогою міжнародних програм академічної мобільності.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
  • практичні групові завдання;
  • самостійну роботу з підготовки та розміщення інформації про проект на сайті Європейської комісії Сordis.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню міжнародними проектами..

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Діяльність міжнародних фондів та їх зорієнтованість на Україну. Правові аспекти виконання міжнародних проектів.

4

4

 

 

2

Білатеральні програми науково-технологічного співробітництва. Діяльність Українського науково-технологічного центра (STCU).

4

2

2

 

3

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Програма Horizon 2020 – структура, умови участі, конкурсна документація. Практика роботи із сайтом Європейської Комісії Participant Portal.

4

2

2

 

4

Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації проектів європейської освітянської програми Erasmus+.

4

2

2

 

5

Програми академічної мобільності: Дії Марії Складовської-Кюрі, Erasmus+ К1, Fulbright, DAAD та ін.

4

2

2

 

6

Розробка проектної ідеї. Типи проектів. Рівні технологічної готовності. Моделі фінансування.

4

2

2

 

7

Пошук партнерів: огляд партнерських мереж, робота з порталом учасників. Національні контактні пункти.

4

2

2

 

8

Проектна пропозиція: підготовка і складання. Розробка кошторису витрат та бюджету проекту. Визначення очікуваних результатів виконання проекту. Поширення інформації про проект.

4

2

2

 

9

Аналіз та мінімізація ризиків. Оформлення проектної пропозиції. Основні помилки при розробці проекту.

4

2

2

 

10

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Питання захисту прав інтелектуальної власності у міжнародних проектах і програмах.

4

2

2

 

11

Управління проектом. Запуск проекту. Структура робіт. Час та фази проекту. Робота команди

4

2

2

 

12

Ресурси. Витрати та фінанси. Комунікації. Інформація та документація.

2

2

 

 

13

Контроль та звітність. Закриття проекту.

2

2

 

 

14

Публічний захист проектних заявок слухачами курсів

4

 

 

4

Всього

52

28

20

4

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Планування фаз проекту

2

2

Планування ресурсів проекту

2

3

Управління ризиками проекту

2

4

Аналіз концепції проекту

4

5

Вибір донорської організації для отримання фінансування проекту

2

6

Аналіз консорціуму проекту та компетенцій виконавців.

2

7

Аналіз кошторису витрат, очікуваних результатів проекту та його впливу.

4

8

Аналіз відповідності розробленої проектної заявки вимогам обраної міжнародної програми.

2

Всього:

20

Самостійна випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення проектної ідеї. Обґрунтування проекту. Заплановані результати проекту. Цільові групи проекту

4

2

Аналіз діючої системи міжнародних програм. Вибір джерела фінансування проекту

4

3

Аналіз вимог обраної програми до змісту та оформлення проектної заявки

4

4

Пошук партнерів проекту. Розроблення стратегії управління комунікаціями

4

5

Формування команди проекту, опис повноважень та обов’язків кожного члена команди

4

6

Планування часу та фаз проекту, ресурсів проекту.

4

7

Розроблення кошторису витрат майбутнього проекту.

4

8

Аналіз ризиків та розроблення плану управління ризиками. Планування заходів по управлінню якістю проекту.

4

9

Детальний опис очікуваних короткострокових та довгострокових результатів проекту та їх впливу

4

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

perverse.sex
Hide|Show