Заявка на навчання

• Персональна
• Від організації
 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Німецька мова»
рівень «Початковий»

Мета курсу: Забезпечити розвиток всіх мовленнєвих навичок: читання, письма, говоріння та, слухання. Навчити реагувати на прості репліки іноземною мовою, уміти розповідати про себе та свою сім’ю, про плани на майбутнє, навчити спілкуватись англійською мовою у магазині, ресторані тощо.

Основні завдання:

  • навчити знайомитися, ставити запитання та давати на них відповідь,реагувати на отриману інформацію;
  • розповісти про себе, свою сім’ю, роботу, своє місто;
  • розповісти про свій робочий день;
  • розповісти про свою відпустку та дозвілля;
  • уміти спілкуватись у магазині, ресторані, театрі;
  • розповісти про плани на майбутнє тощо.

Вимоги до рівня підготовки слухача:
Курс орієнтований на навчання слухачів, які ніколи не вивчали німецьку мову, або втратили практично всі раніше набуті навички.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1.

Лексика:Familie Знайомство, привітання
Граматика: порядок слів у розповідному ти питальному реченнях; теперішній час (Präsens) слабких дієслів.

3

1

2

 

2.

Лексика: Lebenslauf.
Граматика: теперішній час (Präsens) сильних дієслів. Дієслова з відокремлюваними префіксами у Präsens

4

1

2

1

3.

Граматика: наказовий спосіб дієслова,

3

1

2

 

4.

Лексика: Haushalt. Küche
Граматика: Bідмінювання артиклів, відмінювання іменників, заперечення „nicht“ „kein“

4

1

2

1

5.

Лексика: Im Restourant
Граматика: Часові форми дієслова в активі  – загальний огляд. Präteritum

4

1

2

1

6.

Лексика: die Stadt
Граматика: Perfekt дієслів з haben. Три форми дієслова

4

1

2

1

7.

Лексика: Im Warenhaus
Граматика: Perfekt з дієсловом sein

4

1

2

1

8.

Лексика:. Прощання
Граматика: Відмінювання прикметників. Порядкові числівники.

4

1

2

1

9.

Лексика: Mein Beruf
Граматика: Ступені порівняння прикметників та прислівників. Словотворення: Дієслова з невідокремленими префіксами.

4

1

2

 

10.

Лексика: Die Reise Mein Urlaub
Граматика: відмінювання особових та присвійних займенників. Множина іменників. Зворотні дієслова

3

1

2

 

11.

Лексика: Im Theater
Граматика: Прийменники з Dativ

4

1

2

 

12.

Лексика: Дозвілля
Граматика: Модальні дієслова Ситуації: Побажання

4

1

2

1

13.

Граматика: прийменники з Dativ, Akkusitiv

4

1

2

 

14.

Plusquamperfekt в активі

4

1

2

1

15.

Займенник “man”

4

1

2

1

16.

Повторення вивченого матеріалу

4

1

2

1

 

Всього:

58

16

32

10

perverse.sex
Hide|Show