On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи Excel 2010/13 для викладачів»
(спеціальність «Програмна інженерія»)

Мета курсу:ознайомити з функціональними можливостями програми електронних таблиць Excel, навчити використовувати електронні таблиці для збереження даних, проведення обчислень, застосовування елементів аналізу даних, візуалізації даних та вживання можливостей програми в діяльності викладача.

Основні завдання:

 • здобути навички грамотного використовування засобів електронних таблиць для:
  • введення та форматування даних;
  • виконання обчислення різних з використанням функцій різних категорій,
  • ведення простих баз даних;
  • візуалізації даних, побудови діаграми і графіків.

Вимоги до рівня підготовки слухача:
Курс призначено для слухачів, які хочуть засвоїти основи роботи з електронними таблицями Excel на базі пакету Microsoft Office 2010/13.
Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

  • вільно виконувати набір тексту з клавіатури та грамотно форматувати текстові документи;
  • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук).

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Введення в Excel

 

 

 

 

 

Функціональне призначення програми Excel. Нові можливості Excel 2010/13. Інтерфейс програми. Стрічка, вкладки, групи, команди, діалогові вікна, панель швидкого доступу, міні-панель форматування. Настроювання вікна, масштабу, режимів перегляду, панелі швидкого доступу, вкладок користувача. Представлення Office Backstage. Налаштування користувацького інтерфейсу. Робота з вікнами. Робоча книга. Робочий аркуш. Навігація по робочому аркушу. Виділення елементів аркуша, книги. Операції з робочим аркушем

4

3

1

 

 

Способи введення та редагування даних. Типи даних. Автозавершення, автозаповнення та інші засоби прискорення введення даних. Використання спеціальної вставки. Транспонування даних

4

1

3

 

 

Форматування елементів книги Excel

4

1

3

 

 

Підготовка до друку даних робочої книги

4

1

3

 

2

Обчислення в Excel

 

 

 

 

 

Формули. Оператори, правила запису формул. Використання посилань. Абсолютна, відносна адресація. Іменований діапазон

4

1

3

 

 

Функції. Функції Excel. Майстер функцій. Формат запису функцій. Типи, імена, аргументи функцій Функції підрахунку й підсумовування. Математичні, статистичні функції

4

1

3

 

 

Текстові функції. Функції для роботи з даними типу «Дата»

4

1

3

 

 

Використання логічних функцій

4

1

3

 

 

Помилки у формулах. Таблиця підстановок. Перевірка даних, що вводяться

4

1

3

 

3

Візуалізація даних.

 

 

 

 

 

Робота з ілюстраціями. Об’єкти SmartArt, знімки екрану. Умовне форматування. Використання спарклайнів

4

1

3

 

 

Діаграми й графіки. Типи діаграм. Створення діаграм. Форматування діаграм та їх елементів. Створення шаблонів діаграм

4

1

3

 

4

Робота с великими таблицями

 

 

 

 

 

Бази даних в Excel. Сортування й фільтрація даних. Проміжні підсумки. Таблиця Excel 2010-13

4

1

3

 

 

Обмін даними Excel з іншими програмами. Спільна робота із книгою Excel. Настроювання вікна для роботи з великими масивами даних

2

1

2

 

5

Залік

2

 

 

2

 

Всього

52

15

35

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Обчислення в Excel

10

2.

Візуалізація даних

5

3.

Робота с великими таблицями

5

 

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Виконання практичних завдань з теми «Форматування даних»

5

2.

Виконання практичних завдань з теми «Обчислення в Excel»

5

3.

Виконання практичних завдань з теми «Налаштування інтерфейсу»

5

4.

Виконання практичних завдань з теми «Візуалізація даних»

5

5.

Виконання практичних завдань з теми «Робота с великими таблицями»

6

6.

Знайомство з ресурсами веб-вузла Microsoft Office Online

10

 

Всього:

36

 

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

perverse.sex
Hide|Show