On-line заявки

Контакти

Заявка від організації Персональна заявка на навчання

Координатори навчання:


Гущіна Людмила Олексіївна - e-mail: guschina@ipo.kpi.ua


Логінова Світлана Володимирівна - e-mail: lana@ipo.kpi.ua


Телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.


Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

 

 

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Основи Excel 2010/13 для викладачів»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу:ознайомити з функціональними можливостями програми електронних таблиць Excel, навчити використовувати електронні таблиці для збереження даних, проведення обчислень, застосовування елементів аналізу даних, візуалізації даних та вживання можливостей програми в діяльності викладача.

Основні завдання:

 • здобути навички грамотного використовування засобів електронних таблиць для:
  • введення та форматування даних;
  • виконання обчислення різних з використанням функцій різних типів та категорій,
  • ведення простих баз даних;
  • візуалізації даних, побудови діаграми і графіків.

Вимоги до рівня підготовки слухача:
Курс призначено для слухачів, які хочуть засвоїти основи роботи з електронними таблицями Excel на базі пакету Microsoft Office 2010/13.
Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

  • вільно виконувати набір тексту з клавіатури та грамотно форматувати текстові документи;
  • виконувати операції з файлами (збереження, перейменування, копіювання, видалення, пошук).
  • досвід роботи з Excel бажаний, але не є обов’язковим.

Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість
годин

Лекції

Практичні
заняття

Залік

1

Введення в Excel

 

 

 

 

 

Функціональне призначення програми Excel. Нові можливості Excel 2010/13. Інтерфейс програми. Стрічка, вкладки, групи, команди, діалогові вікна, панель швидкого доступу, міні-панель форматування. Настроювання вікна, масштабу, режимів перегляду, панелі швидкого доступу, вкладок користувача. Представлення Office Backstage. Налаштування користувацького інтерфейсу. Робота з вікнами. Робоча книга. Робочий аркуш. Навігація по робочому аркушу. Виділення елементів аркуша, книги. Операції з робочим аркушем

4

3

1

 

 

Способи введення та редагування даних. Типи даних. Автозавершення, автозаповнення та інші засоби прискорення введення даних. Копіювання, переміщення комірок робочої книги. Використання спеціальної вставки. Транспонування даних

4

1

3

 

 

Форматування даних та елементів книги Excel. Захист книги, аркушу, комірки

4

1

3

 

2

Обчислення в Excel

 

 

 

 

 

Обчислення без формул.
Формули. Оператори, правила запису формул. Створення елементарних формул. Використання посилань на комірки. Посилання на комірки з інших аркушів. Абсолютна, відносна адресація. Іменований діапазон. Відображення та приховування формул

4

1

3

 

 

Функції. Функції Excel. Майстер функцій. Формат запису функцій. Типи, імена, аргументи функцій.
Функції підрахунку й підсумовування. СУММ, СРЗНАЧ, СЧЕТ, МИН, МАКС.
Математичні, статистичні функції. СУММ, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИМН
Вкладені функції.

4

1

3

 

 

Текстові формули та функції. &, ПРОПНАЧ, СТРОЧН, ПРОПИСН, СЖПРОБЕЛЫ, ПОДСТАВИТЬ. Функція «Миттєве заповнення»
Функції для роботи з даними типу «Дата»

4

1

3

 

 

Використання логічних функцій. ЕСЛИ, И, ИЛИ.

4

1

3

 

 

Функції масивів
Помилки у формулах. Типи. Засоби пошуку та виправлення.
Таблиця підстановок. Перевірка даних, що вводяться

4

1

3

 

3

Візуалізація даних.
Умовне форматування. Діаграми й графіки. Типи діаграм. Створення діаграм. Форматування діаграм та їх елементів. Створення шаблонів діаграм. Використання спарклайнів

4

1

3

 

4

Робота с великими таблицями.
Бази даних в Excel. Пошук даних. Використання рядку стану. Сортування. Просте та багаторівневе. Параметри сортування. Фільтрація. Відбір за значенням, за форматом, за умовами.
Мастер «Проміжні підсумки». Групування записів.
Автоформатування таблиць. СМАРТ-Таблиця. Створення. Форматування. Редагування. Перетворення в діапазон

4

1

3

 

5

Консолідація. Зведені таблиці та зведені графіки

4

1

3

 

6

Функція експрес-аналізу. Обмін даними Excel з іншими програмами. Спільна робота із книгою Excel. Інші питання роботи з Excel 2013

4

1

3

 

7

Настроювання вікна для роботи з великими масивами даних. Відображення документу в декількох вікнах. Закріплення областей, заховання рядків та стовпців.
Підготовка робочої книги до друку. Режими Розмітка сторінок, Сторінковий, Попередній перегляд. Налаштування параметрів сторінки для друку: полів, орієнтації сторінки, масштабу, наскрізних рядків (стовпців), друку сітки, заголовків. Встановлення розриву сторінок, області друку.

2

1

1

 

8

Залік

2

 

 

2

 

Всього

52

15

35

2

Консультації

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Форматування даних та елементів книги Excel

2

2.

Обчислення в Excel

10

3.

Візуалізація даних

4

4.

Робота с великими таблицями

4

 

Всього:

20

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Виконання практичних завдань з теми «Форматування даних та елементів книги Excel»

4

2.

Виконання практичних завдань з теми «Обчислення в Excel»
Формули.
Функції підрахунку й підсумовування.
Математичні, статистичні функції.
Вкладені функції.
Текстові формули та функції.
Логічні функції.
Функції масивів

20

3.

Виконання практичних завдань з теми «Візуалізація даних».
Умовне форматування
Діаграми й графіки

4

4.

Виконання практичних завдань з теми «Робота с великими таблицями»
Бази даних в Excel.
Мастер «Проміжні підсумки»
СМАРТ-Таблиця

4

5.

Знайомство з ресурсами веб-вузла Microsoft Office Online

4

6.

Знайомство з ресурсами веб-вузла Microsoft Office Online

10

 

Всього:

36

 

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3,6/108

perverse.sex
Hide|Show