Дистанційні курси у вільному доступі

Основи програмування на R
Математика для інженерів та економістів. Диференціальні рівняння
Вища та прикладна математика. Частина І . Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії та їх застосування до задач менеджменту, бізнесу, економіки
Математика для інженерів та економістів. Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли
Фінансова математика та елементи страхової математики
Математика для інженерів та економістів. Елементи теорії поля
Моделювання радіоелектронних кіл
Операційна система UNIX (Конспект лекцій)
Операційна система UNIX (Методичні вказівки до практичних занять)
Technology Foresight
Англійська мова професійного спрямуванняМультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту
Вища математика для студентів економічних спеціальностей
Дискретна математика
Додаткові розділи механіки
Електро-, радіо- та акустичні матеріали
Загальна хімія
Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння
Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови
Інфраструктура інноваційної діяльності
Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
Нечіткі моделі в медичних експертних системах
Основи бізнесу
Системне програмне забезпечення
Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»
Технологія та обладнання для наплавленя
Фізика 2. Електрика
Фізика 3. Коливання і хвилі
Фізика активних діелектриків
Фізика діелектриків
Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей