Український інститут інформаційних технологій в освіті

Навчання за окремими дистанційними курсами. Сертифікат

Для навчання за будь-яким курсом на цій сторінці потрібно натиснути кнопку «Увійти«. Курси знаходяться у вільному доступі.
Для отримання Сертифікату — потрібно зареєструватись та пройти тестування (послуга платна)
Координатор навчанння:

Ярмолович Людмила Пилипівна: e-mail: ludayar0@gmail.com
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(044)204-81-07
Основи програмування на R

Дистанційний курс охоплює матеріал, який відповідає програмам підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 111 Математика ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Курс є складовою двох навчальних дисциплін: «Обчислювальна ймовірність та статистика» та «Комп’ютерна статистика».Практична частина повністю відповідає лекційний і містить широкий набір ретельно відібраних задач з детальним розв’язанням. По всьому курсу створено контролюючий тест. Курс може бути корисним для студентів як денної форми, так і заочної форм навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших вишів. Увійти

Математика для інженерів та економістів. Диференціальні рівняння

Увійти

Математика для інженерів та економістів. Елементи теорії поля

Увійти

Математика для інженерів та економістів. Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли

Увійти

Вища та прикладна математика. Частина І . Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії та їх застосування до задач менеджменту, бізнесу, економіки

Предмет навчальної дисципліни − основні поняття вищої математики: елементи лінійної алгебри, векторна алгебра, елементи аналітичної геометрії, диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних, звичайні диференціальні рівняння та системи, числові та функціональні ряди, ряди Фур’є. Увійти

Фінансова математика та елементи страхової математики

Теоретичний матеріал ознайомить слухача із основами математики фінансів, фінансовими інструментами, головними моделями фінансових ринків. Задачі із вдало підібраними прикладами, відповіді до них допоможуть слухачу навчитись застосовувати теорію на практиці. У презентаціях наведені окремі поняття із поясненнями та прикладами. Перевірку здобутих знань зручно провести за допомогою тестуваня з відповідної теми. Увійти

Координатор навчанння:

Ярмолович Людмила Пилипівна: e-mail: ludayar0@gmail.com
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном
(044)204-81-07

Фінансова математика та елементи страхової математики

Англійська мова професійного спрямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІ

Вступ до англійської мови гуманітарного спрямування

Зварювальні матеріали

Українська мова за професійним спрямуванням

Основи трансферу технологій

Комерційна діяльність і ринки трансферу технологій

Права інтелектуальної власності та ліцензування

Організація інноваційного бізнесу

Управління проектами трансферу технологій