Платформа дистанційного навчання Сікорський
(Sikorsky Distance Learning Platform)

Відеокурси «Економіка для всіх» Вхід до Дистанційних курсів, Moodle Вхід до дистанційних курсів, Google Дистанційні курси у вільному доступі
З питань щодо Moodle звертайтесь до

Благовірна Світлана Олексіївна — qqsvsv@gmail.com
Ярмолович Людмила Пилипівна — ludayar0@gmail.com

або за тел. (044) 204 81 07

Інструкція для реєстрації викладачів в Платформі дистанційного навчання Сікорський

Дані, які потрібно надіслати для реєстрації ВИКЛАДАЧІВ на Moodle
Дані, які потрібно надіслати для реєстрації СТУДЕНТІВ на Moodle

   
Концептуальні положення Платформи дистанційного навчання «Сікорський» (Sikorsky Distance Learning Platform) наступні:
Платформа дистанційного навчання «Сікорський» (Платформа «Сікорський) — це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.

Платформа «Сікорський» базується, в основному, на відкритій системі управління навчальним контентом Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), яке має широкий набір функціональних можливостей не лише для створення дистанційних курсів і технологій, а й для організації зручної взаємодії між викладачами та студентами.

Головними динамічними елементами платформи є лекції, тести, завдання, глосарій та інструментарій для інтерактивного спілкування в режимі семінарів, відеоконференцій, опитувань, форумів, чатів, анкетувань.
Крім веб-ресурсів, що містяться у системі Moodle, Платформа «Сікорський» передбачає розміщення відеокурсів, доступних для всіх бажаючих.

Доступ користувачів до дистанційних курсів системи Moodle та відеокурсів Платформи «Сікорський» здійснюється з сайтів http://uiite.kpi.ua/ та https://do.ipo.kpi.ua/ в режимі 24х7.

Навчальні ресурси Платформи «Сікорський» на сьогоднішній день поділяються на чотири групи:

  1. Дистанційні курси, за якими здійснюється навчання студентів відповідно до навчальних планів під керівництвом і контролем викладачів . Доступ до цих курсів відбувається за реєстрацією кожного студента.
  2. Дистанційні курси у вільному доступі, за якими навчаються всі бажаючі без реєстрації і без можливості тестування
  3. Дистанційні курси, за якими навчаються всі бажаючі після реєстрації; вони мають можливість тестуватись та отримувати Сертифікати, за якими відповідні дисципліни будуть зараховуватися в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Найближчим часом Платформа «Сікорський» надасть можливість всім бажаючим реєструватись на будь-який курс, проходити тестування і отримувати Сертифікат (тестування і отримання Сертифікату – платна послуга).
  4. Відеокурси циклу «Економіка для всіх» у вільному доступі.

Всі викладачі КПІ ім. І. Сікорського можуть розмістити свої навчальні матеріали (лекції, завдання, тести, відеоролики тощо) у Платформі «Сікорський» двома шляхами:

  • ті, хто проходив підвищення кваліфікації за курсами «Розроблення дистанційних курсів з використанням Moodle» і «Створення та використання веб-ресурсів навчальних дисциплін» (таких на сьогоднішній день 875 викладачів КПІ ім. І.Сікорського), можуть самостійно розробити курси в Moodle і через адміністраторів розмістити їх у Платформі «Сікорський»;
  • ті, хто не володіють практичними навичками роботи в системі Moodle, можуть надіслати свої навчальні матеріали в електронній формі адміністраторам платформи, які конвертують їх у Moodle.