Дистанційне навчання

Дистанційне навчання з використанням інформаційних технологій

Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського дає можливість викладачам університету, а також всім бажаючим, працювати із платформою підтримки дистанційного навчання Moodle. Доступ можливий з будь-якої точки світу за допомогою Інтернет браузера.

Moodle — популярна, міжнародна платформа підтримки дистанційного навчання (http://www.moodle.org), яка вільно розповсюджується.

Дистанційна форма навчання через Інтернет є ефективною і зручною формою отримання нових знань та компетенцій, підвищення рівня професійності, самоосвіти. Дистанційно через інтернет можуть навчатися всі: діти, студенти, фахівці, люди похилого віку, люди з особливими потребами.

Слухачі самі обирають час та місце для дистанційного навчання. Процес дистанційного навчання поєднує самостійне засвоєння матеріалу дистанційного курсу, перевірку своїх знань за допомогою тестів та інших завдань в дистанційному курсі і активне спілкування з викладачем. Спілкування з викладачем може відбуватись в on-line та of-line режимах: чати, форуми, електронна пошта, відео-конференції. Тестування теж є формою спілкування з викладачем. При перевірці тесттів тьютор може прокоментувати ваші відповіді.

З питань щодо Moodle звертайтесь до

Благовірна Світлана Олексіївна — qqsvsv@gmail.com
Ярмолович Людмила Пилипівна — ludayar0@gmail.com

або за тел. (044) 204 81 07

Дані, які потрібно надіслати для реєстрації ВИКЛАДАЧІВ на Moodle 3.6
Дані, які потрібно надіслати для реєстрації СТУДЕНТІВ на Moodle 3.6

Дистанційні курси у вільному доступі
Technology Foresight
  Англійська мова професійного спрямуванняМультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту
  Вища математика для студентів економічних спеціальностей
  Дискретна математика
  Додаткові розділи механіки
  Електро-, радіо- та акустичні матеріали
  Загальна хімія
  Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння
  Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови
  Інфраструктура інноваційної діяльності
  Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
  Нечіткі моделі в медичних експертних системах
  Основи бізнесу
  Системне програмне забезпечення
  Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»
  Технологія та обладнання для наплавленя
  Фізика 2. Електрика
  Фізика 3. Коливання і хвилі
  Фізика активних діелектриків
  Фізика діелектриків
  Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностей