Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку

Аналітичний огляд «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку» виконано на замовлення Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті колективом експертів у складі: Малюкова І.Г., к.т.н., директор Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Жиляєв І.Б., д.е.н., заступник завідувача секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; Якименко Ю.І., д.т.н., академік НАНУ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Тимофеєв В.І., д.т.н., проф., заступник …