Про сприяння створенню системи дистанційної освіти в Україні

Затверджую Міністр освіти і науки України В.Г. Кремень 20 грудня 2000р. ДОРУЧЕННЯ Прем’єр-Міністра України Про сприяння створенню системи дистанційної освіти в Україні З метою прискорення процесу підвищення освітнього рівня населення, підготовки фахівців високої кваліфікації, які були б спроможні ефективно керувати і самостійно вирішувати соціально-економічні проблеми в умовах економічних змін, що відбуваються в Україні, посилення державної підтримки розвитку нової форми освіти — дистанційної через Інтернет, яка досить широко починає застосовуватись у світовій практиці підготовки сучасних фахівців, Д О Р У Ч …

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

Затверджую Міністр освіти і науки України В.Г. Кремень 20 грудня 2000р. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1. Загальні положення і визначення Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової …