Доповнення до наказу НТУУ «КПІ» № 4–413 від 15.12. 2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-76 м. Київ «23» 04 2009р. Доповнення до наказу НТУУ «КПІ» № 4–413 від 15.12. 2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» З метою подальшого удосконалення системи післядипломної освіти в університеті та доповнення наказу НТУУ «КПІ» № 4 – 413 від 15.12.2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (далі — ІПО), НАКАЗУЮ: 1. Включити з 01.07.09 р.: до складу ІПО:  Український …

Про введення в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць»

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 1-119 м. Київ «12» 07. 2006р. Про введення в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць» Згідно з рішенням Методичної ради від 23.03.2006 р. НАКАЗУЮ: Ввести в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КІП» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць». Директорам інститутів, деканам, завідувачам кафедр ознайомити з Положенням співробітників …

Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 1-119 м. Київ «12» 07 2006р. Про введення в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КПІІ» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць» Згідно з рішенням Методичної ради від 23.03.2006 р. НАКАЗУЮ: Ввести в дію «Положення про визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання НТУУ «КІП» та їх окремих елементів як навчально-методичних праць». Директорам інститутів, деканам, завідувачам кафедр ознайомити з Положенням співробітників …

Наказ 1-28 Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету

НАКАЗ Ректора НТУУ «КПІ» № 1-28 від «18» березня 2008 р. Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НТУУ «КПІ», Положення про пілотний проект «Дослідницький університет НТУУ «КПІ», а також наказу ректора від 19.04.2007 р. № 1065 і розпоряджень ректора від 25.04.2007 р. № 5-40 та від 23.10.2007 р. № 5-101 про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівного складу університету

Наказ
Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ м. Київ «24» листопада 2004 р. Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2004 р. № 880 Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» НАКАЗУЮ: Ввести в дію Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2004 р. № 880 Про створення …

Положення про УІІТО

Затверджую Міністр освіти і науки України В.Г. Кремень » 24 » листопада 2004 р. ПОЛОЖЕННЯ про Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Київ 2004 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Український інститут інформаційних технологій в освіті (далі — УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі — НТУУ «КПІ»), який створений згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2004 року № 880. 1.2. УІІТО має окремі права юридичної …

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання

Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 21.01.2004 №40 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання 1. Загальні положення 1.1. Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 №1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки». 1.2. Дистанційне навчання в Україні реалізується через систему дистанційного навчання (СДН), яка є частиною системи освіти України, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної …

Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Н А К А З від 04 грудня 2003р. № 802 Київ Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки На виконання завдань Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494, НАКАЗУЮ: Затвердити Заходи щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки. Визначити  Український  центр  дистанційної  освіти Національного технічного університету України «КПІ» головною організацією з реалізації Програми. Департаменту вищої освіти …

ПРОГРАМА розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. N 1494 ПРОГРАМА розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Загальні положення Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке …

Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 23 вересня 2003 р. N 1494 Київ Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (далі — Програма), що додається. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади — відповідальним виконавцям Програми забезпечити її фінансування в межах бюджетних асигнувань, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України на відповідний рік. Координацію …