Положення про УІІТО 2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» КИЇВ 2021  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.   Це Положення визначає функції та статус українського інституту інформаційних технологій в освіті навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – УІІТО). 1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію УІІТО приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку …

Положення про НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» 2021р.

Положення Про навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  КИЇВ 2021 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.   Це положення визначає функції та статус навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – ІПО). Скорочена назва : НМК ІПО. 1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ІПО приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом …

Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти на на 2020-2021 навчальний рік

[завантажити] ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» (НМК «ІПО»)  НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  КИЇВ 2020 1. Загальні положення 1.1. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» здійснює набір громадян України на навчання за освітньо-професійними програмами на здобуття другої вищої освіти у відповідності до наказу  Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року та Правил прийому до Національного технічного …

Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти на на 2019-2020 навчальний рік

Наказ Ректора № 7/40 від 14.03.2019р. про затвердження Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти Положення про набір на навчання за програмами другої вищої освіти до навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» на 2019-2020 навчальний рік [завантажити] Додаток до наказу №7/40 від 14.03.2019 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ …

ВИМОГИ до навчальних закладів, що надають освітні послуги за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Наказ Міністра освіти і науки України від 30 жовтня 2013р. за № 1518, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р.за № 1857/24389 ВИМОГИ до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями[детальніше…]

Наказ 1-352 «Порядок надання грифів навчальним матеріалам КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Наказ № 1-352  Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського від 26.10.2017р  Про введення в дію «Порядоку надання грифів навчальним матеріалам КПІ ім. Ігоря Сікорського» [завантажити]

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

НАКАЗ Міністра освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 Про затвердження Положення про дистанційне навчання І. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання. 1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних …

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

Наказ Ректора № 1-123 від 29.03.2013р. Про затвердження Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» Наказ (Додаток 1 та Додаток 2 до Наказу Ректора № 1-123 від 29.03.2013р. ) [завантажити…]

Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НАКАЗ № 4-239 м. Київ «09» 08 2009р. Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» З метою підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, надання доступу слухачам, студентам, науково-педагогічним та науковим працівникам до веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін НТУУ «КПІ», тобто до електронних інформаційних ресурсів навчального призначення, доступних через Інтернет (локальну університетську, науково-освітню — УРАН), НАКАЗУЮ: 1. Створити Банк …

Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Додаток до наказу № 4-239 від «09» серпня 2009 р. Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ Про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Положення) визначає організаційні, технологічні, навчально-методичні, кадрові і фінансові засади створення і функціонування Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Банк) у пілотному режимі і діє …