Наказ 1-28 Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету

НАКАЗ Ректора НТУУ «КПІ» № 1-28 від «18» березня 2008 р.

Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НТУУ «КПІ», Положення про пілотний проект «Дослідницький університет НТУУ «КПІ», а також наказу ректора від 19.04.2007 р. № 1065 і розпоряджень ректора від 25.04.2007 р. № 5-40 та від 23.10.2007 р. № 5-101 про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівного складу університету

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 НАКАЗ № 1-28

 м. Київ                                                                                   «18» березня 2008 р.

Про організацію підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників університету

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту НТУУ «КПІ», Положення про пілотний проект «Дослідницький університет НТУУ «КПІ», а також наказу ректора від 19.04.2007 р. № 1065 і розпоряджень ректора від 25.04.2007 р. № 5-40 та від 23.10.2007 р. № 5-101 про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівного складу університету

НАКАЗУЮ:

 1. Ввести з 01 вересня 2008 р. обов’язкове проходження підвищення кваліфікації керівним складом університету на рівні керівників департаментів, начальників управлінь, деканів факультетів і директорів інститутів, керівників структурних підрозділів і завідувачів кафедр, а також науково-педагогічних працівників університету на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО).
 2. Встановити такі обсяги та терміни проходження підвищення кваліфікації:
  • для керівного складу університету на рівні керівників департаментів, начальників управлінь, деканів факультетів і директорів інститутів, керівників структурних підрозділів і завідувачів кафедр не рідше, ніж один раз на три роки за напрямом «Менеджмент вищої освіти», включаючи програми «Сучасні інформаційні технології» та «Ділова іноземна мова»;
  • для науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять років, за напрямом «Педагогіка вищої школи», включаючи програми «Сучасні інформаційні технології» та «Ділова іноземна мова».
 3. Директорові УІІТО Малюковій І.Г. розробити навчальні програми підготовки за відповідними напрямами та разом з керівниками підрозділів розробити графік навчання слухачів у 2008-2009 н. р. за програмами підвищення кваліфікації і подати його на затвердження до 15 травня 2008 р.
 4. Заступникові першого проректора Мікульонку І.О. довести наказ до відома керівників підрозділів.
 5. Керівникам підрозділів здійснювати контроль за проходженням навчання відповідно до затвердженого графіку. Результати проходження підвищення кваліфікації враховувати при конкурсному обранні та щорічних звітах керівників і науково-педагогічних працівників.
 6. Начальникові департаменту економіки і фінансів Субботіній Л.Г. забезпечити фінансування навчання слухачів за програмами підвищення кваліфікації УІІТО відповідно до нової Угоди про надання навчальних послуг, укладеної між НТУУ «КПІ» та УІІТО.
 7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора НТУУ «КПІ» Якименка Ю.І.

 

Ректор                                                   М.З. Згуровський